Live
World Circular Economy Forum 2023
evenemang

World Circular Economy Forum 2023

Finland kommer att stå värd för världens ledande evenemang för cirkulär ekonomi, WCEF2023, från den 30 maj till 2 juni, arrangerat av Nordic Innovation och Sitra tillsammans med partner från hela världen.

Partnerlistan uppdaterad den 18 april

World Circular Economy Forum 2023, som hålls i Mässcentrum i Helsingfors, kommer att erbjuda en unik möjlighet att driva på omställningen till en naturpositiv framtid. Forumet kommer att presentera ett noga utvalt program och utnyttja vår kollektiva energi för att påskynda omställningen under de kommande åren, visa upp världsledande nydanare och skapa förutsättningar för effektiva samarbeten. WCEF2023 blir den sjunde upplagan för det årliga forumet, och det äger rum vid en avgörande tidpunkt för världens ekonomier, samhällen och planet som helhet.

Vi vet redan varför den cirkulära ekonomin är ett måste, men världen behöver exempel som visar att omställningen är möjlig. WCEF2023 kommer att fokusera på hur. Därför kommer företag, finansiärer och ungdomar att bjudas in för att belysa såväl var de största möjligheterna finns som var flaskhalsarna hindrar utvecklingen av cirkulära lösningar. Forumet kommer att främja samtal och skapa en bredare förståelse för hur den cirkulära ekonomin gör det möjligt för oss att ta itu med några av de komplexa grundorsakerna till världens överkonsumtion av naturresurser, föroreningar, klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald, allt på en gång.

För att göra det möjligt för personer från hela världen att delta kommer WCEF2023 att sändas live på nätet, öppet för alla och gratis. Deltagande på plats är endast möjlig genom inbjudan.

Program – Cirkulära lösningar för natur och ekonomi

Huvudprogrammet den 30–31 maj kommer att bestå av ett plenum i 4 delar och 16 parallella sessioner. Plenumet kommer att utforska övergripande teman för en global publik med olika bakgrund. De förklarar den cirkulära ekonomins roll för naturens och ekonomins välbefinnande, ungdomens roll i omställningen, cirkulär ekonomi inom finansmarknaden och framtida trender för en ekonomi som både är motståndskraftig och regenerativ.

De parallella sessionerna kommer att väcka teman till liv genom att dela inspirerande och skalbara exempel på cirkulär ekonomi. Dessa sessioner kommer att täcka en mängd olika ämnen som: ekonomi, redovisning och mätvärden, vardagsliv och hälsa, framtida färdigheter, regenerativt jordbruk och skogsbruk, icke-förnybara material och energi, gruvdrift, handel, strategier och vägkartor, mode och textilier, mat, konstruktion och bebyggd miljö, plast och förpackningar, elektronik och väte.

Dessutom kommer deltagarna att ha tillgång till nätverks- och utställningsområden samt en mobilapp genom hela forumet. Utställningen är ett utrymme som sammanställts för att forumdeltagare ska kunna få ta del av innovativa och inspirerande cirkulära lösningar som visas upp av ledande organisationer och företag från hela världen.

Accelerator-sessioner som anordnas av WCEF2023-partner kommer att äga rum den 1–2 juni. Dessa sessioner knyter samman forumets teman med det dagliga arbetet som behövs för en cirkulär omställning genom att fokusera på implementeringen av befintliga åtgärder. De kommer att vara resultatorienterade och vara en möjlighet till mer aktivt deltagande för publiken.

Kolla forumets programm på evenemangets webbsidor.

Sidoevenemang

WCEF2023 stöds av sidoevenemang som kan organiseras var som helst av vem som helst, online eller på valfri plats i världen. Dessa oberoende evenemang kan hållas när som helst under året, men tidpunkten för dem kan inte överlappa huvudforumet den 30–31 maj eller Accelerator-sessionerna den 1–2 juni. Sitra godkänner sidoevenemangsansökningar löpande. Arrangörerna står för alla praktiska detaljer och kostnader.

Partner

WCEF2023 samarrangeras av Nordic Innovation och Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra tillsammans med internationella partner.

Partner (i alfabetisk ordning, finansieringspartner i fetstil) inkluderar Aalto-universitetet, ASEAN-ländernas ungdomsorganisation, Circle Economy, Ellen MacArthur-stiftelsen, Europeiska skogsinstitutet, Europeiska miljöbyrån, Europeiska investeringsbanken, Finlands regering, Generation Climate Europe, Geologiska forskningscentralen i Finland, den globala alliansen för cirkulär ekonomi och resurseffektivitet (GACERE), Global Youth Biodiversity Network, Green Building Council Finland, Hydrogen Cluster Finland, Nederländernas regering, Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE), ReGeneration 2030, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) samt Världsekonomiskt forum.

Kontakt

Om du har frågor om WCEF2023 kan du kontakta oss via contactus.wcef@sitra.fi.

Bakgrund

World Circular Economy Forum (WCEF) är ett globalt initiativ som tagits av Finland och den finska innovationsfonden Sitra. WCEF skapar en ny ekonomi, affärsverksamheter och jobb genom att utnyttja cirkulära lösningar för att lösa de planetära kriserna. Forumet är ett av världens ledande evenemang inom cirkulär ekonomi.

WCEF sammanför ledare från näringsliv, regeringar, akademi och civilsamhälle för att diskutera globala frågor och för att anta cirkulära lösningar på de utmaningar som världen står inför. Det erbjuder en plattform för att dela kunskap och expertis, bygga nätverk och partnerskap och främja övergången till en cirkulär ekonomi. Forumet, som hållits sedan 2017, har tidigare ägt rum i Afrika (Rwanda), Asien (Japan), Europa (Finland och Nederländerna) samt Nordamerika (Kanada).

Läs mer om World Circular Economy Forum.

Vad handlar det om?