archived
Beräknad läsningstid 3 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Ansök om att få delta i tävlingen Ratkaisu 100

Vill du vara med och lösa en av vår tids största utmaningar? Skicka din ansökan senast den 13 februari 2017.

Publicerad

Vill du vara med och lösa en av vår tids största utmaningar? Hur kan vi bättre identifiera och utnyttja allt det vi kan? Är du beredd att kavla upp ärmarna, gå från ord till handling och omvandla en idé till en praktisk lösning? Vi möjliggör gemensam utveckling, ger stöd för idéer och för att förverkliga lösningen, ordnar sparring av toppexperter och -aktörer samt nätverk och dialog. Samla ett team och skicka in din ansökan! Ansökningstiden till utmaningstävlingen Ratkaisu 100 pågår. Under perioden 27.10.2016–13.2.2017 söker vi team som vill tävla om vem som har den bästa lösningen.

Vilken utmaning?

Utmaningen till tävlingen Ratkaisu 100 lyder så här: Utveckla en lösning som gör det enklare att identifiera och utnyttja kompetens och förmågor i en värld där människor och information rör sig allt mer mellan länderna. Läs mer om utmaningen Kompetens kommer till användning.

Vem kan ansöka om att få delta?

De bästa lösningarna utvecklas i team som representerar olika slags kompetens. Förutom ett tvärsektoriellt grepp förväntar vi oss att teamen engagerar sig i tävlingen och har motivation att utveckla en lösning. Teamet ska ha en lösningsidé när det ansöker om att komma med. Varje team kan bestå av 3–5 personer. Utifrån ansökningarna kallar vi 20 team till fortsatt intervju och därefter utser vi 10–15 team att delta i tävlingen. Vi sätter värde på att teammedlemmarna har kunnande om problemet som är förknippat med utmaningen och erfarenhet av att utveckla idéer till fungerande lösningar. En informell erfarenhet av ämnet kan vara lika viktig som en formell utbildning.

Vad får tävlingsdeltagarna?

De utvalda teamen utvecklar sin lösning med stöd av Sitra. De får hjälp av experter från Finland och utlandet, av gemenskapen av tävlingsdeltagare och Sitras nätverk samt kommunikativt och finansiellt stöd. Varje team som utsetts att delta i tävlingen får högst 8 000 euro. Stödet är avsett för kostnader som föranleds av att utveckla lösningen (test, pilotprojekt, organisering, användarundersökningar osv.). Dessutom ersätts teamens skäliga rese- och logikostnader i samband med verkstäder och evenemang under tävlingen. Utifrån de slutliga tävlingsbidragen väljer juryn vinnarna som får sammanlagt en miljon euro för att förverkliga sin lösning.

Hur framskrider tävlingen?

Tävlingsprogrammet består av cirka 15 närarbetsdagar som ordnas under ett halvår. Det är viktigt med maximal närvaro på dagarna. Arbetsperioderna hålls enligt följande. 7.4 Orienteringsträff 2–5.5 Utlandsexkursion 19.5, 2.6, 16.6 Expertverkstäder 12.7 Teamen deltar i diskussionsevenemanget Suomiareena i Björneborg 29–31.8 Verkstad Höstens expertverkstäder överenskoms med teamen 24.10 Avslutande tillställning och teamens presentationer 16.11. Vinnarteamen offentliggörs på evenemanget Sitra 50 i Heureka.

Blev du intresserad? Anmäl ditt team och gör så här:

1. Gör en ansökan enligt anvisningarna här. 2. Bilaga 1 som nämns i anvisningarna laddar du här. 3. Skicka ansökan till adressen ratkaisu100.hakemukset@sitra.fi senast den 13 februari 2017 klockan 16.00.

Vad handlar det om?