nyheter
Beräknad läsningstid 2 min

Ansökan till expertgrupperna i EU-finasierat hälsodataprojekt är öppen

Inom EU-finansierat projekt TEHDAS utvecklas gemensamma principer för utnyttjande av hälsodata och planering av infrastruktur. Ansökan till projektets expertgrupper och forum pågår i hela Europa fram till 21.3.2021.

Författare

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Samarbetsprojektet TEHDAS (Joint Action Towards the European Health Data Space) för hälsosektorn inom EU har som mål att skapa gemensamma principer för utnyttjande av hälsodata. I arbetet deltar 26 länder.

Projektet skapar en grund för den hälsodatarymd som ska byggas i Europa. Syftet med projektet är att medborgare, organisationer och företag ska gynnas av en datasäker, sömlös tillgång till hälsodata oavsett plats. De riktlinjer som projektet resulterar i kommer också att utnyttjas vid beredningen av ny lagstiftning.

”Projektet förutsätter bred expertkompetens i olika länder och därför har vi startat en öppen ansökan till samarbetet”, säger projektledare Markus Kalliola på Sitra. ”Syftet med ansökan är att erbjuda europeiska aktörer och organisationer jämlika möjligheter att delta och påverka utvecklingen av den europeiska hälsodatarymden.”

Projektet är uppdelat i tematiska arbetspaket och inom samarbetet kan man söka till fyra arbetspaket och intressentgruppsforum. I dem behandlas frågor kring hälsodata ur flera olika perspektiv. Ansökan omfattar följande teman: samarbete och hållbarhet, förvaltningsmodellen för sekundär användning av hälsodata, infrastrukturplanering samt tydliggörande av medborgarens roll.

Närmare beskrivningar om arbetspaketens innehåll och samarbetskraven samt anskökningsblanketten finns på projektets webbplats. Ansökan till expertgrupperna och forumen i de fyra arbetspaketen samt det omfattande intressentgruppsforumet pågår 1–21.3.2021.

Samarbetsprojektet TEHDAS grundar sig på Europeiska kommissionens arbetsprogram för hälsa (EU Health Programme) som offentliggjordes 2020. Länderna som deltar i TEHDAS-projektet utsåg Sitra att samordna projektet.

Samarbetsprojektet TEHDAS genomförs som ett led i Sitras projekt Hälsodata 2030, där man skapar lösningar, spelregler och broar för gränsöverskridande utnyttjande av hälsodata i Europa.

Vad handlar det om?