uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Haku EU:n rahoittaman terveysdatahankkeen asiantuntijaryhmiin auki

Euroopan unionin rahoittamassa TEHDAS-hankkeessa kehitetään yhteisiä toimintaperiaatteita terveysdatan hyödyntämiseen ja infrastruktuurin suunnitteluun. Euroopan laajuinen haku projektin asiantuntijaryhmiin ja foorumeihin on avoinna 21.3.2021 asti.

Kirjoittaja

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

EU:n terveysalan TEHDAS-yhteistoimintahankkeen (Joint Action Towards the European Health Data Space) tavoitteena on luoda 26 maan yhteiset periaatteet terveysdatan hyötykäyttöön.

Hankkeella pohjustetaan Eurooppaan rakentuvaa terveysdata-avaruutta. Sen tavoitteena on, että kansalaiset, yhteisöt ja yritykset hyötyvät tietoturvallisesta ja saumattomasta pääsystä terveysdataan sen sijainnista riippumatta. Hankkeessa syntyviä linjauksia hyödynnetään myös uuden lainsäädännön valmistelussa.

”Hanke edellyttää laajaa asiantuntijaosaamista eri maissa ja sen vuoksi on avattu avoin haku yhteistyöhön”, sanoo projektijohtaja Markus Kalliola Sitrasta. ”Haun tarkoituksena on tarjota eurooppalaisille toimijoille ja organisaatioille tasapuolinen mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa Euroopan terveysdata-avaruuden kehittämiseen.”

Hanke on jaettu temaattisiin työpaketteihin ja yhteistyöhön voi hakea neljään niistä sekä sidosryhmäfoorumiin. Asiantuntijaryhmissä terveysdataan liittyviä kysymyksiä tarkastellaan useista näkökulmista. Haku kattaa seuraavia teemoja: yhteistyö ja kestävyys, terveysdatan toisiokäytön hallintomalli, infrastruktuurin suunnittelu sekä kansalaisen roolin selkeyttäminen.

Tarkemmat kuvaukset työpakettien sisällöistä ja yhteistyövaatimuksista sekä hakulomake on julkaistu hankkeen verkkosivuilla. Haku neljän työpaketin asiantuntijaryhmiin ja foorumeihin sekä laajaan sidosryhmäfoorumiin on avoinna 1.-21.3.2021.

TEHDAS-yhteistoimintahanke perustuu Euroopan komission vuonna 2020 julkistamaan terveyden työohjelmaan (EU Health Programme). TEHDAS-hankkeeseen osallistuvat maat valitsivat Sitran koordinoimaan hanketta.

TEHDAS-yhteistoimintahanke toteutetaan osana Sitran Terveysdata 2030 -projektia, jossa rakennetaan ratkaisuja, pelisääntöjä ja siltaa maiden rajat ylittävälle terveysdatan hyödyntämiselle Euroopassa.

Mistä on kyse?