nyheter
Beräknad läsningstid 2 min

Ansökan till testbädden för rättvis dataekonomi är öppen

Utvecklar du databaserade digitala tjänster? Vill du utnyttja IHAN®-testbädden i arbetet? Ansökningstiden är 25.3.-17.9.2021.

Författare

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

En dataekonomi som är rättvis för alla byggs upp ett steg åt gången. Med hjälp av verktygen som tas fram i testbädden inom Sitras IHAN-projekt kan man utveckla och testa tjänster som stämmer överens med en rättvis dataekonomi.

”Vi söker pågående eller snabbstartade pilotförsök, som löser utmaningar relaterade till delning och standardisering av data, för testning på IHAN-testbädden”, säger Juhani Luoma-Kyyny, ledande expert på Sitra. ”Testbädden lämpar sig särskilt för organisationer som verkar i samarbetsnätverk bestående av flera aktörer.”

På testbädden har man redan genomfört flera framgångsrika försök, som Skatteförvaltningens pilotprojekt som påskyndar etableringsprocessen för företag samt Wärtsiläs och SEB:s digitaliseringsprojekt för remburs vid exporthandel.

Sitra finansierar inte försöken direkt, utan erbjuder för de projekt som väljs med en öppen källkod för IHAN-testbädden kostnadsfritt och för viss tid. De sökande kan vara verksamma inom vilken sektor som helst.

Ansökan genomförs som en del av Sitras IHAN-projekt, där man bygger en modell för en rättvis europeisk dataekonomi. Inom en rättvis dataekonomi baseras framgångsrika digitala tjänster på förtroende och skapar värde för alla. I digitala tjänster bygger förtroendet mellan individer och organisationer på etisk datahantering, som baserar sig på transparens i insamling, administration, utbyte och delning av data.

Ansökan öppnade 25.3.2021 och pågår tills 17.9.2021. Närmare anvisningar för ansökan och urvalskriterierna finns på Sitras webbplats.

Vad handlar det om?