nyheter
Beräknad läsningstid 6 min

Avtal i det ledande evenemanget för cirkulär ekonomi WCEF+Climate för oss närmare Parismålen

World Circular Economy Forum + Climate som är ett finskt initiativ understryker betydelsen av cirkulär ekonomi som en lösning till klimatkrisen.

Publicerad

Den 15 och 16 april anordnade Sitra tillsammans med Nederländernas miljö- och utrikesministerier WCEF+Climate, ett toppmöte som för samman ca. 4000 specialister inom cirkulär ekonomi från runtom i världen. Flera avtal för att förverkliga en världsomspännande cirkulär ekonomi har redan ingåtts under den första av den två dagar långa konferensen World Circular Economy Forum + Climate i Haag.

Nederländernas miljöminister Stientje van Veldhoven sade: ”Vid detta toppmöte har vi säkerställt att cirkularitet i världen ses som en oskiljaktig del av arbetet för att nå klimatmålen.”

Bland deltagarna fanns ministrar från ett flertal länder, representanter för FN på hög nivå, samt representanter för såväl stora som nystartade företag, inklusive Accenture, Averda, Circularise, Closing the Loop, Lafarge Holcim, Morgan Stanley, Philips och Rabobank.

”Vi måste frikoppla ekonomisk tillväxt från klimatutsläpp och överkonsumtion. Omställningen till en cirkulär och koldioxidsnål ekonomi behöver även ett tätare globalt samarbete, med stöd av World Circular Economy Forum 2021 i Toronto samt FN:s klimatkonferens COP26 i Glasgow,” sade Jyrki Katainen, överombudsman för Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra.

World Circular Economy Forum (WCEF) är ett globalt initiativ från Sitra och Finland som för samman företagsledare, politiker och experter för att presentera världens bästa lösningar för en cirkulär ekonomi. Den första upplagan av WCEF anordnades i Helsingfors i juni 2017, och det årliga evenemanget har på kort tid blivit världens ledande konferens för cirkulär ekonomi. Nästa årliga forum kommer att hållas i Kanada 13–15 september i år.

Cirkularitet utgör en del av att uppnå klimatmålen

WCEF+Climate visar vad som görs över hela världen för att arbeta för en mer cirkulär ekonomi för att nå våra klimatmål. Utan cirkulär ekonomi kommer det att bli mycket svårare att uppnå målen i Parisavtalet. Tillsammans med energieffektivitet, förnybar energi och handelspolitik kan cirkulär ekonomi hjälpa oss att nå klimatmålen.

En smartare användning av råvaror, ökad återanvändning av varor och bättre återvinning skulle kunna innebära en 20-procentig minskning av CO2-utsläppen över hela världen. I detta syfte fick forskare från Internationella resurspanelen i uppdrag att utveckla förslag om att använda råvaror på ett effektivare sätt.

Unga människor som likvärdiga samtalspartner

We Are Tomorrow Global Partnership, en världsomspännande ungdomsrörelse, hade en viktig plats vid konferensen. I Nederländerna ingår ungdomsklimatrörelsen de Jonge Klimaatbeweging i diskussionerna om vilken politik som krävs för att främja en cirkulär ekonomi.

Ordförande Werner Schouten: ”Vi är glada över att unga människor världen över får en allt viktigare röst, och i Nederländerna ser vi att tusentals unga människor aktivt vill bidra till en cirkulär ekonomi. Att vi kan delta i diskussioner med andra intressenter som en likvärdig part är ett viktigt steg framåt.”

Deltagare på hög nivå

Toppmötet anordnades av Nederländerna och Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra. Representanter för Förenta nationerna omfattade t.ex. ställföreträdande generalsekreteraren Amina Mohammed, chefen för FN:s miljöprogram Inger Andersen, chefen för FN:s utvecklingsprogram Achim Steiner, samt chefen för FN:s klimatsekretariat Patricia Espinosa. Bland europeiska kommissionens representanter fanns verkställande vice ordförande Frans Timmermans.

Under mer än 20 sessioner lovade representanter från dussintals länder och företag att samarbeta mer och arbeta närmare för att öka effekterna av befintliga cirkulära initiativ.

Ämnen som diskuterades vid WCEF+Climate omfattade bland annat råvarornas betydelse för klimatåtgärder och för att uppnå målen för hållbar utveckling (FN:s hållbarhetsmål), möjligheter till bättre arbeten inom återvinning av elektronik och plast i utvecklingsländerna, unga människors deltagande i beslutsprocesser som påverkar deras framtid, samt vikten av att kontinuerligt utvärdera framstegen i omställningen till en cirkulär ekonomi, att utforma bättre målinriktade strategier och åtgärder, samt att minimera greenwashing.

Om cirkulär ekonomi i Finland och Nederländerna

Nederländernas mål är att vara helt cirkulärt fram till 2050. Den cirkulära ekonomin innebär en kontinuerlig återanvändning av råvaror så att det inte blir något avfall. För närvarande i Nederländerna förbränns återvinningsbart avfall ibland, eller läggs i extrema fall på deponi, vilket Nederländerna vill sätta stopp för innan 2050. Det faktum att vissa länder och företag befinner sig i början av omställningen medan andra redan gjort tydliga framsteg är inte i sig en fråga. Poängen är att alla bidrar till att ingå avtal om cirkularitet. Den innovation som utgör kärnan i konceptet cirkulär ekonomi erbjuder möjligheter på oräkneliga områden för samtliga länder, utifrån deras respektive utgångspunkter.

Finland var det första landet som skapade en nationell vägkarta för cirkulär ekonomi. Denna vägkarta utgör grunden för regeringens nya program för cirkulär ekonomi ”Ny riktning – Ett strategiskt program för cirkulär ekonomi” i början av 2021. Programmets målsättning är att hejda överkonsumtionen av naturresurser, klimatförändringen och utarmningen av biologisk mångfald, samt att stärka ekonomin och sysselsättningen.

Omställningen av globala värdekedjor och nätverk till en cirkulär ekonomi måste ske globalt. Utöver WCEF vill Sitra och Finland sträcka ut handen till andra länder: lärdomar från Finlands vägkartprocess har sammanställts till en handbok. Den innehåller verktyg, riktlinjer och inspiration för länder som vill påbörja resan eller som redan tagit sina första steg mot en cirkulär ekonomi.

The World Circular Economy Forum (WCEF) är Finlands och Sitras initiativ som undersöker hur företag kan få en konkurrensfördel genom en cirkulär ekonomi och hur cirkulär ekonomi bidrar till att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. Nästa stora årliga evenemang, WCEF2021, kommer att hållas 13–15 september 2021 i Toronto, Kanada.

 

Vad handlar det om?