nyheter
Beräknad läsningstid 6 min

Delta i idétävling: Kunde din gemenskap utnyttja data som stöd för demokrati?

Skulle individer och gemenskaper kunna ta data i nyttobruk för sig själva och samtidigt bygga en bättre vardag och ett bättre samhälle? Det har blivit dags att prova på datakollektiv för att utjämna den digitala makten och försvara demokratin.

Författarna

Krista Takkinen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Jukka Vahti

Projektledare, Digital makt och demokrati

Publicerad

Mängden data som samlas in om vår vardag har vuxit förbluffande snabbt under de senaste åren. Nyttan med data fördelar sig dock fortfarande mycket ojämnt.

De största teknologiplattformarna verkar ha en orubblig maktposition i förhållande till såväl individer som små och medelstora företag. Den här positioneringen samt den nuvarande dataekonomins operativa mekanismer beskrevs i Sitras Digital makt-utredning som offentliggjordes våren 2022. En rekommendation som lyftes fram i utredningen för att förbättra situationen och öka individernas förhandlingskraft var datakollektiv, det vill säga en ny slags modell för individer som slutit sig samman.

För att sprida och utveckla datakollektivtänket öppnar Sitra nu en tävling som omfattar hela Europa. I tävlingen presenteras de bästa idéerna om hur olika gemenskaper tillsammans kan utnyttja data för att stödja människors digitala rättigheter, lärande och aktörskap. I bästa fall kan idéerna ge upphov till helt nya, rättvisa och öppna digitala tjänster. Tjänster som respekterar individens självbestämmanderätt, digitala aktörskap och delaktighet stödjer i princip även demokrati.

Din idé kan vara helt i startgroparna eller redan på väg att utvecklas, men det viktigaste är att det är fråga om ett äkta datakollektiv, inom vilket personer eller organisationer kan bilda en gemenskap där varje deltagare hämtar med sig data som skapar värde. Genom att kombinera, granska och analysera data får man värdefull och ny kunskap eller annan nytta för alla parter i datakollektivet.

Tävlingen riktar sig till europeiska SME-företag och organisationer samt den offentliga sektor som är verksam inom EU. Närmare villkor och ansökningsanvisningar finns på vår sida om tävlingen.

Vi har förlängt ansökningstiden till september. I stävlingen testade vi om vi kunde hitta idéer till nya typer av datagemenskaper inom en snabb tidsram. Men eftersom de goda idéerna vi fick inte uppfyllde tävlingskriterierna beslutade vi att förlänga ansökningstiden. Vi uppmuntrar alla typer av samhällen att söka till tävlingen med låg tröskel, eftersom tekniskt kunnande inte är en förutsättning för deltagande. Tanken är viktigast! Ansökan är öppen till 14 september 2023.

Idén med datakollektiv kommer att diskuteras i evenemanget MyData Global 2023 som sker 31.5–1.6.2023 och de bästa idéerna kommer att delas ut senare. Dessutom är Sitras projekt Digital makt och demokrati förberett på att hjälpa och finansiera den fortsatta utvecklingen av de lämpligaste idéerna som försök under år 2023 eller 2024.

Värdefull information från datakollektiven till nyttoanvändning

Kollektiv anses vara en grupp människor eller gemenskap som söker sig samman, kombinerar sina resurser och agerar för att uppnå ett gemensamt syfte eller mål. De kan vara väldigt olika: gemenskaper som har samma intresse, andelslag som baserar sig på arbetstagare eller till exempel samarbetsgrupper inom skapande konst.

”En gemenskap blir ett datakollektiv när varje deltagare hämtar sin andel av data som passar för ändamålet”, beskriver Sitras expert Tiina Härkönen och fortsätter, ”data som hämtas in av en person verkar kanske inte ha ett värde, men när det kombineras med data från andra personer kan man få värdefull information och nytta”.

Datakollektiv kan alltså vara verksamhet där gemenskapen använder data som hämtas in av individer som en resurs och har någon slags skyldighet gentemot målet för data. I vissa datakollektiv kan medlemmarna i kollektivet lämna sin egen persondata till gemenskapen, men detta är inte nödvändigt.

Gemenskapen som bildas av datakollektivet och dess medlemmar kan ha som mål att uppnå nytta på ett individuellt plan, såsom frihet att agera bortom en viss begränsning. Å andra sidan kan datakollektivet vara altruistiskt, eller ha som mål att uppnå nytta för andra. Målet med kollektivet kan också vara en mycket konkret databaserad nytta, såsom pengar, som personerna som överlåter data försöker uppnå.

Exempel på datakollektiv kunde vara till exempel gemenskaper som består av amatörer eller yrkespersoner. Till exempel skulle fågelskådare kunna hämta in observationer av fåglar och naturen som data. Å andra sidan kunde till exempel kurirer och chaufförer bilda datakollektiv dit de hämtar sin personliga rörlighetsdata som de har fått från plattformen. I detta fall kan data jämföras och analyseras för att säkerställa att till exempel belöningar och regler är rättvisa och algoritmerna jämlika.

Sitra har beställt en förhandsutredning om datakollektiv av Hestia. De intresserade kan beställa förhandsutredningen av oss.

Vad handlar det om?