uutiset
Arvioitu lukuaika 5 min

Osallistu ideakilpailuun: Voisiko yhteisösi valjastaa datan demokratian tueksi?

Voisivatko yksilöt ja yhteisöt ottaa datan itselleen hyötykäyttöön ja rakentaa samalla parempaa arkea ja yhteiskuntaa? On tullut aika kokeilla datayhteisöjä digitaalisen vallan tasaamiseksi ja demokratian puolustamiseksi.

Kirjoittajat

Krista Takkinen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Jukka Vahti

Projektijohtaja, Digitaalinen valta ja demokratia

Julkaistu

Arjestamme kerätyn datan määrä on viime vuosina kasvanut ällistyttävän nopeasti. Datan hyödyt jakautuvat kuitenkin edelleen erittäin epätasaisesti.

Suurimpien teknologia-alustojen valta-asema tuntuu järkkymättömältä suhteessa niin yksilöihin kuin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Tätä asetelmaa sekä nykymallisen datatalouden toimintamekanismeja kuvattiin keväällä 2022 julkistetussa Sitran Digivalta-selvityksessä.

Siinä yhtenä suosituksena tilanteen parantamiseksi ja yksilöiden neuvotteluvoiman vahvistamiseksi nostettiin esiin uudenlainen yksilöiden yhteenliittymän malli eli datayhteisöt (eng. data collectives, suomeksi eri tarkoituksessa käytetty myös termiä dataosuuskunta).  

Datayhteisöajattelun levittämiseksi ja kehittämiseksi Sitra avaa nyt Euroopan laajuisen kilpailun. Kilpailussa etsitään parhaita ideoita siitä, miten erilaiset yhteisöt voisivat yhdessä hyödyntää dataa ihmisten digitaalisten oikeuksien, oppimisen ja toimijuuden tukemiseksi.

Parhaimmillaan ideoista voi syntyä aivan uudenlaisia, reiluja ja avoimia digitaalisia palveluja. Yksilön itsemääräämisoikeutta, digitaalista toimijuutta ja osallisuutta kunnioittavat palvelut tukevat lähtökohtaisesti myös demokratiaa.

Ideasi voi olla aivan alkuvaiheessa tai sitten jo kehitteillä, mutta tärkeintä on, että kyseessä on aito datayhteisö, jossa henkilöt tai organisaatiot muodostavat yhteisön, johon kukin osallistuja tuo mukanaan arvoa tuovaa dataa. Datoja yhdistämällä, tarkastelemalla ja analysoimalla saadaan arvokasta, uutta tietoa tai muuta hyötyä kaikille datayhteisön osapuolille.

Sitran Digitaalinen valta ja demokratia -projekti on varautunut auttamaan ja rahoittamaan soveliaimpien ideoiden jatkokehittämistä kokeiluiksi vuosien 2023 tai 2024 aikana.

Kilpailu on suunnattu eurooppalaisille pk-yrityksille, yrittäjille ja järjestöille sekä EU:n alueella toimivalle julkiselle sektorille. Tarkat ehdot ja hakuohjeet löytyvät täältä.

Kilpailun haku oli auki 19.5. saakka, mutta hakuaikaa on nyt jatkettu syyskuulle.

Datayhteisö-kilpailussa testasimme, löytäisimmekö ideoita uudenlaisiksi datayhteisöiksi nopealla aikataululla. Koska saamamme hyvät ideat eivät kuitenkaan vastanneet kilpailun kriteereitä, päätimme jatkaa hakuaikaa. Kannustamme kaikenlaisia yhteisöjä hakemaan matalalla kynnyksellä mukaan kilpailuun, sillä tekninen osaaminen ei ole edellytys osallistumiselle. Idea on tärkein! Haku on auki 14.9.2023 saakka.

Tämän vuoksi datayhteisöistä keskustellaan MyData Global 2023 -tapahtumassa 31.5.–1.6.2023 ja parhaat ideat palkitaan myöhemmin. Lisäksi Sitran Digitaalinen valta ja demokratia -projekti on varautunut auttamaan ja rahoittamaan soveliaimpien ideoiden jatkokehittämistä kokeiluiksi vuosien 2023 tai 2024 aikana.

Datayhteisöistä arvokasta tietoa hyötykäyttöön

Yhteisöksi ajatellaan ryhmää ihmisiä tai yhteisöjä, jotka etsiytyvät yhteen, yhdistävät resurssinsa ja toimivat jonkun yhteisen tarkoituksen tai tavoitteen saavuttamiseksi. Ne voivat olla hyvin moninaisia: yhteisöjä, joilla on sama kiinnostuksen kohde, työntekijöiden muodostamia osuuskuntia tai vaikkapa luovan taiteen yhteistyöryhmiä.

Yhteisö muuttuu datayhteisöksi, kun tavoitteen saavuttamiseksi kukin osallistuja tuo pöytään oman annoksensa jotakin tarkoitukseen sopivaa dataa.

”Yhteisö muuttuu datayhteisöksi, kun tavoitteen saavuttamiseksi kukin osallistuja tuo pöytään oman annoksensa jotakin tarkoitukseen sopivaa dataa”, kuvailee Sitran asiantuntija Tiina Härkönen ja jatkaa, ”yhden henkilön tuomalla datalla ei ehkä näytä olevan mitään arvoa, mutta yhdistettynä muiden datoihin, siitä voidaan saada arvokasta tietoa ja hyötyä.”

Datayhteisöksi voidaan siis katsoa toimintaa, jossa yhteisö käyttää henkilöiden mukanaan tuomaa dataa resurssina ja sillä on jokin velvollisuus datan kohdetta kohtaan. Joissakin datayhteisöissä sen jäsenet saattavat luovuttaa yhteisölle omaa henkilödataansa, mutta se ei ole välttämätöntä.

Datayhteisön muodostava yhteisö ja sen jäsenet saattavat tavoitella jotakin yksilöön kohdistuvaa hyötyä, vaikkapa vapautta toimia jonkin rajoitteen ulkopuolella. Datayhteisö voi toisaalta olla altruistinen eli tavoitella muille kohdistuvaa hyötyä. Sen päämääränä voi olla myös hyvin konkreettinen dataliitännäinen hyöty, vaikkapa raha, jota dataa luovuttaneet ihmiset tavoittelevat.

Esimerkkejä datayhteisöistä voisivat olla harrastajien tai ammattiryhmien muodostamat yhteisöt. Esimerkiksi lintubongarit voisivat tuoda datayhteisöön havaintoja linnuista ja luonnosta datana. Toisaalta vaikkapa jollakin alustalla toimivat lähetit tai kuljettajat voisivat muodostaa datayhteisön, johon tuovat henkilökohtaisen, alustalta saamansa liikkumisen datansa. Tällöin datoja voisi vertailla ja analysoida varmistaakseen esimerkiksi, että palkitsemisen säännöt ovat reilut ja algoritmit tasapuolisia.

Sitra on tilannut Hestialta datayhteisöistä esiselvityksen, jonka aiheesta kiinnostuneet voivat tilata meiltä luettavaksi.

Mistä on kyse?