nyheter
Beräknad läsningstid 2 min

En lättare version av företagsprogrammet IHAN utvecklades för små och medelstora företag

I IHAN-företagsboosten testades ett lättare genomförande av företagsprogrammet IHAN. Projektet leddes av Finlands Juniorhandelskammare. Pilotprojektet visade att det ofta är svårt för små och medelstora företag att skapa sig en uppfattning om möjligheterna inom databaserad affärsverksamhet.

Författarna

Pinja Heimala

Expert, Konkurrenskraft genom data

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

IHAN-företagsboosten (på finska), som fokuserade på utveckling av databaserad affärsverksamhet, genomfördes våren 2021. Målet var att hjälpa små och medelstora företag att utveckla ny affärsverksamhet som använder data som råvara.

I IHAN-företagsboosten användes samma material som i IHAN-företagsprogrammet, som Sitra ordnade tidigare, men nu testades ett lättare genomförande. I företagsboosten erbjöds deltagarna stöd i verkstäder och av andra aktörer i samma situation som deltagarna. I IHAN-företagsprogrammet ordnades också verkstäder, men utöver det hade varje deltagande företag en egen affärsutvecklare och servicedesigner med vilka deltagarna möttes regelbundet. I IHAN-företagsboosten var lärandet och arbetet således en mycket mer självständig process än i programmet.

Företagsboosten visade att det ofta är svårt för små och medelstora företag att inse hur data skulle kunna användas just i deras affärsverksamhet eller bransch. Därför kompletterades pilotprojektet med särskilda dataverkstäder där databaserad affärsverksamhet åskådliggjordes med hjälp av praktiska exempel. Dessutom fick deltagarna handledning av experter på affärsmodeller.

Att utveckla ny databaserad affärsverksamhet kräver äkta engagemang och mycket tid av utvecklaren.

”Den tid som lades ned på programmet gav god utdelning och de deltagare som kom längst uppnådde konkreta resultat redan under programmet. Till exempel skapades den första ”diamanten”, som till och med kunde testas”, berättar Elna Jokinen, som ledde IHAN-företagsboosten. Med första diamanten avser Jokinen en idé för en affärsmodell som ett företag började utveckla under pilotprojektet.

Enligt Jokinen gav försöket Juniorhandelskammaren stor nytta eftersom deltagarna kan använda lärdomarna från försöket i sin affärsutveckling även senare.

Företagsboosten gav både deltagarna och arrangörerna många lärdomar, och den fick en hel del positiv respons. Återkopplingen används när framtida företagsprogram utvecklas.

Pilotprojektet pågick i sex månader och det genomfördes i januari–juni 2021. I företagsboosten deltog fyrtiofem medlemmar i juniorhandelskammaren. De representerade små och medelstora företag i olika branscher. Finlands Juniorhandelskammare genomförde pilotprojektet för sitt eget nätverk som en del av Sitras IHAN-projekt för rättvis dataekonomi.

Vad handlar det om?