uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

IHAN-yritysohjelmasta kehitettiin kevennetty versio pk-yrityksille

Suomen Nuorkauppakamarien vetämässä IHAN-yritysboostissa pilotoitiin kevyempää toteutustapaa IHAN-yritysohjelmalle. Pilotti osoitti, että pk-yritysten on usein vaikea hahmottaa datapohjaisen liiketoiminnan mahdollisuuksia.

Kirjoittajat

Pinja Heimala

Asiantuntija, Data ja kilpailukyky

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Datapohjaisen liiketoiminnan kehittämiseen keskittynyt IHAN-yritysboosti toteutettiin keväällä 2021. Tavoitteena oli auttaa pk-yrityksiä kehittämään uutta liiketoimintaa, jossa raaka-aineena hyödynnettäisiin dataa.

IHAN-yritysboostissa hyödynnettiin Sitran aiemmin järjestämän IHAN-yritysohjelman aineistoja, mutta nyt kokeiltiin kevyempää toteutustapaa. Yritysboostissa osallistujille tarjottiin tukea työpajoissa ja vertaistuen keinoin, kun taas yritysohjelmassa työpajojen lisäksi osallistujayrityksille oli nimetty oma liiketoiminnankehittäjä ja palvelumuotoilija, joiden kanssa osallistujat tapasivat säännöllisesti. IHAN-yritysboostissa oppiminen ja tekeminen olivat paljon itsenäisempi prosessi, kuin ohjelmassa.

Yritysboosti osoitti, että pk-yritysten on usein vaikea ymmärtää, kuinka dataa voitaisiin hyödyntää juuri heidän liiketoiminnassaan tai toimialallaan. Niinpä pilottiin lisättiin erityiset datatyöpajat, joissa datapohjaista liiketoimintaa havainnollistettiin käytännön esimerkkien avulla. Lisäksi osallistujat saivat ohjausta liiketoimintamallien asiantuntijalta.

Uuden datapohjaisen liiketoiminnan kehittäminen vaatii kehittäjältä aitoa sitoutumista ja aikaa.

”Ohjelmaan käytetty aika palkitsi, ja pisimmälle edistyneet osallistujat saivat ohjelman aikana konkreettisia tuloksia. Esimerkiksi ensimmäinen ’timantti’ oli luotu ja sitä päästiin testaamaan”, kertoo IHAN-yritysboostin vetäjä Elna Jokinen. Ensimmäisellä timantilla Jokinen viittasi liiketoimintamalli-ideaan, jota yritys oli lähtenyt pilotin aikana kehittämään.

Jokisen mukaan ohjelma oli Nuorkauppakamarille hyödyllinen kokeilu, sillä osallistujat kykenevät käyttämään ohjelman oppeja myöhemmin liiketoiminnan kehittämisessä.

Yritysboosti oli oppimismatka niin siihen osallistuneille kuin järjestäjillekin, ja se sai paljon positiivista palautetta. Ohjelmasta kerättyä palautetta hyödynnetään tulevien yritysohjelmien kehityksessä.

Pilotin kesto oli kuusi kuukautta ja sen toteutettiin tammi-kesäkuussa 2021. Yritysboostiin osallistui neljäkymmentäviisi nuorkauppakamarin jäsentä, jotka edustivat eri alojen pk-yrityksiä. Suomen Nuorkauppakamarit toteutti pilotin omalle verkostolleen osana Sitran reilun datatalouden IHAN-projektia.

Mistä on kyse?