nyheter
Beräknad läsningstid 2 min

En ny handbok för utveckling av affärsverksamhet inom cirkulär ekonomi – lämpar sig för alla finländska företag!

Handboken om cirkulär ekonomi erbjuder alla finländska företag konkret hjälp och verktyg.

Författare

Antti Lehtinen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Den nya handboken “Kestävää kasvua kiertotalouden liiketoimintamalleista” (Hållbar tillväxt genom cirkulära affärsmodeller), som utarbetats av Sitra och Deloitte, erbjuder finländska företag stöd, verktyg och praktiska exempel för att utveckla cirkulära affärsverksamhet. Handboken lämpar sig för företag i alla branscher.

Läror från Sitras tidigare playbook-arbetsböcker om cirkulär ekonomi har sammanställts i den finskspråkiga handboken, men innehållet har uppdaterats så att det svarar mot 2020-talets utmaningar.

Handboken innehåller information och verktyg till exempel när det gäller digitaliseringens möjligheter, den biologiska mångfalden samt lagstiftning som företagen måste beakta.

”Handboken är ett verktyg för företag som vill skilja sig från konkurrenterna, bättre svara mot kundernas och intressentgruppernas förväntningar samt generera mer mervärde med mindre resurser. Den lämpar sig både för företag som startar sin färd mot cirkulär ekonomi och för mer avancerade företag”, säger Kari Herlevi, projektledare på Sitra.

Samma affärsmodell passar inte alla, handboken hjälper företagen att komma i gång och en bit på vägen

I fjol publicerade Sitra listan De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi 2.1, som presenterar 39 banbrytande företag inom cirkulär ekonomi i olika branscher. Listan visar att cirkulär affärsverksamhet kan utvecklas på många olika sätt, och att samma affärsmodell inte passar alla företag.

Handboken hjälper företagen identifiera svinn och ineffektivitet i sina värdekedjor, välja en lämplig affärsmodell och ta reda på viken kompetens som förändringen kräver. Handboken innehåller också verktyg för att testa affärsmodellen och många praktiska exempel.

”Alla vägar verkar nu leda till cirkulär ekonomi. Investerare och företagskunder kräver en hållbar affärsverksamhet och miljölagstiftningen skärps, precis som företagens utsläppsminskningsmål”, säger Kari Herlevi.

”Förändringen är en möjlighet, men det kräver nytänkande och nya affärsmodeller av företagen. Nu finns det verktyg för att göra detta.”

Ladda ner handboken ”Kestävää kasvua kiertotalouden liiketoimintamalleista.”

Vad handlar det om?