nyheter
Beräknad läsningstid 6 min

Förtroende finns men affärskompetens saknas – data har satt fart på samarbetsnätverkens gemensamma innovationsverksamhet, avslöjar en ny enkät

För finländska nätverk och ekosystem som delar data är data en möjliggörare av och råvara för gemensamma innovationer. De flesta av parterna som svarade på Sitras enkät uppskattade att deras datanätverk dragit betydande nytta av samarbetet. Det mest utmanande var å ena sidan att öka affärsverksamheten och å andra sidan bristen på resurser i nätverkets organisationer.

Författare

Katri Korhonen

Expert, Konkurrenskraft genom data

Publicerad

Den växande dataekonomin erbjuder affärsmöjligheter som finländska företag raskt tagit vara på. Samarbete är en fördel även inom dataekonomi och med hjälp av nätverksbaserad verksamhet är det enklare att svara på kundens behov och anpassa sin egen verksamhet till en ständigt föränderlig verksamhetsmiljö. Detta framgår av Sitras enkätundersökning Utvecklingsgraden av ekosystem och nätverk som utnyttjar data (Dataa hyödyntävien ekosysteemien ja verkostojen kehitysaste 2023).     

Resultaten av enkäten som genomfördes i maj–juni bland nätverk och ekosystem som delar data går igenom nätverkens styrkor, utvecklingsområden och framtidsutsikter. I dataekosystemen eller -nätverken deltar minst tre organisationer som delar data mellan sig och som har ett gemensamt mål. 

Två av tre har haft nytta av nätverkssamarbetet   

Ekosystem som utnyttjar data utvecklas inom många olika branscher. Bakom detta ligger många olika orsaker, och i enkätsvaren betonades starkt ett behov av att utveckla produkter och tjänster tillsammans med ett nätverk.   

En stor del av respondenterna, 67 procent, upplevde att de redan haft tydlig nytta av datanätverkets eller -ekosystemets verksamhet: de viktigaste fördelarna var att de hittat nya kundrelationer och samarbetspartner, fått en möjlighet att skapa tjänster och ny affärsverksamhet och effektiviserat sina processer.  

”Många slags fördelar lyftes fram i svaren: uppbyggandet av konkreta pilotförsök och projekt, den mindre mängden manuellt arbete, den större mängden information som lett till bättre förståelse, bättre image i och med samarbetet och bättre ledning med hjälp av information. Samarbete lönar sig alltså absolut och dessutom gynnar det både företag och offentliga aktörer”, konstaterar Sitras expert Saara Malkamäki. 

Knappa resurser och brist på finansiering är hämmande 

Ekosystemens obestridliga styrkor visade sig vara kompetens i nätverksbyggande (82 %), kompetens i kundorienterad utveckling av tjänster (66 %) och vetenskaplig kompetens (63 %). 

Samtidigt visade enkätresultaten att det finns mycket att rätta till. Trots att verksamheten enligt ekosystemaktörerna har utvecklats en hel del finns det fortfarande grundläggande smärtpunkter. 

En av de största stötestenarna är ökning och reform av affärsverksamheten, något som till och med hälften av respondenterna ansåg vara utmanande. Data tolkades dock i ekosystemen vara upphov till ny affärsverksamhet och en självständig produktionsfaktor. 

Ekosystemens utveckling bromsas upp av bristen på finansiering och modellerna för den tillgängliga finansieringen. Det är också svårt att lösgöra resurser från det dagliga arbetet för ekosystem- och nätverksbaserat arbete i organisationernas vardag. Delning och hantering av data orsakar också svårigheter. Strukturerna för nätverksbaserat samarbete och modellerna för datahantering måste därför fortfarande utvecklas. 

Kommersialisering och marknadsföring av nya lösningar presenterades också som faktorer som kräver utveckling (70 %), vilket då och då också lyfts fram i diskussionen kring finländsk affärsverksamhet. 

Nätverken strävar efter etablerat samarbete och gemensamt producerade tjänster 

Ekosystemen strävar ambitiöst efter intensiv och etablerad delning av data mellan olika organisationer. Högt förtroende för aktörer inom det egna ekosystemet stöder mer intensivt samarbete. Av respondenterna bedömde 76 procent att förtroendet för ekosystempartnerna är högt eller ganska högt. 

Den inbördes fördelningen av roller måste fortfarande förbättras eftersom 50 procent upplever att ekosystemets nuvarande grupp av aktörer kan agera rimligt men inte ännu effektivt. 

Trots det höga ömsesidiga förtroendet följer hälften av respondenterna (50 %) framgången endast med indikatorer som riktar sig på den egna organisationens verksamhet. Mer effektiv och långsiktig mätning av samarbetets resultat kan stödja ekosystemens tillväxt. 

”Utifrån svaren siktar finländska datanätverk på att förstärka samarbetet och skapa gemensamt producerade tjänster. Allt som allt har finländska datanätverk och -ekosystem en bra grund i sin verksamhet och mycket potential och ambition att utvecklas vidare”, summerar Malkamäki. 

Enkätundersökningen har genomförts som en del av Sitras tema för rättvis dataekonomi där man med hjälp av projekt främjar förändringar i de ekonomiska strukturerna, ökar individernas möjligheter att påverka användningen av data och erbjuder praktiska verktyg till företag som agerar på datamarknaden. 

Läs mer

Bättre produkter och tjänster samt ny kompetens – Så här har datadelningsnätverk gynnats av samarbetet

Enkätundersökning: Utvecklingsgraden av ekosystem och nätverk som utnyttjar data (på finska, Dataa hyödyntävien ekosysteemien ja verkostojen kehitysaste 2023)

Vad handlar det om?