julkaisut

Dataa hyödyntävien ekosysteemien ja verkostojen kehitysaste 2023

Kirjoittajat

Henrik Sievers, Mikko Ulander, Ina Helkala, Simo Saari (Innolink)

Julkaistu

Sitran toteutti yhdessä tutkimusyritys Innolinkin kanssa kyselytutkimuksen suomalaisille dataa jakaville verkostoille ja ekosysteemeille. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää dataekosysteemien toimintaa ja luoda kokonaiskuvaa niiden kehitysasteesta, haasteista ja vahvuuksista sekä datan jakamisesta saaduista hyödyistä.

Kyselytutkimuksella selvitettiin mm.

  1. miten dataa hyödyntävät suomalaiset ekosysteemit ja verkostot toimivat ja mitä tarpeita niillä on
  2. mitä hyötyjä datan jakamisesta on verkoston tai ekosysteemin toimijoille
  3. mitä arvoa dataekosysteemit ja -verkostot luovat
  4. millainen on ekosysteemien ja verkostojen hallintamalli.

Kysely tehtiin touko-kesäkuussa 2023. Tutkimukseen osallistui 111 vastaajaa eri dataekosysteemeistä useilta eri toimialoilta. 

Yllä mainitun raportin lisäksi voit ladata kyselyn raakadatan (Excel).

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Dataa hyödyntävien ekosysteemien ja verkostojen kehitysaste 2023

Tekijät

Henrik Sievers, Mikko Ulander, Ina Helkala, Simo Saari (Innolink)

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2023

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

53

Mistä on kyse?