nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

Handbok för företag inom kemiindustrin för övergång till cirkulära ekonomin

Övergång till cirkulära ekonomin förutsätter nya affärsmodeller. Handboken som publicerats i dag bjuder företag inom kemiindustrin verktyg att evaluera sin verksamhet och utveckla nya affärsmodeller.

Författare

Tuula Sjöstedt

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Övergång till en ny sorts ekonomiska modell, som inte slösar bort material eller värde – en cirkulär ekonomi – kräver av företag att de undersöker sin verksamhet från en ny synvinkel. Handboken Kiertotalouden kestävät liiketoimintamallit kemianteollisuuden yrityksille (Hållbara och cirkulära affärsmodeller för företag inom kemiindustrin, på finska och engelska), som har getts ut i dag, har tagits fram för företag som förhåller sig ambitiöst till bekämpning av klimatförändringen. Handboken präsenterar fem framtida affärsmodeller och flera företagsexempel, som företag kan använda att ta till hänsyn koldioxidneutralitet. Det utgör ett verktyg för att skapa nya hållbara affärsmodeller.

”Det är värdefullt att industrin tar målet med koldioxidneutralitet på allvar, och konsumenterna förutsätter också detta. De nödvändiga utvecklingssprången uppfylls emellertid inte utan tillräckliga investeringar och en förändring av affärsmodeller. Den cirkulära ekonomins innovationer, som systematiskt driver denna förändring framåt, ska erbjudas verktyg och stöd särskilt under coronakrisen och efter den”, säger Jyri Arponen, ledande expert vid Sitra. Han har också varit med i skapandet av Sitras handbok om affärsmodeller för cirkulär ekonomi som är skräddarsydd för finländska företag inom tillverkningsindustrin.

Kemiindustrins mål är att branschen ska vara koldioxidneutral före 2045, och branschens vägkarta för koldioxidneutralitet blir färdig i juni. Många företag inom kemibranschen har också satt mer ambitiösa mål åt sig själva än branschens gemensamma mål för koldioxidneutralitet. I januari gavs ut en utredning om möjliga teknologier för att minska utsläpp (på finska) och i oktober färdigställs en utredning om vilka slags experter företag inom kemiindustrin behöver för att uppnå koldioxidneutralitet.

I handboken finns samlat väsentlig information om hur ett företag inom kemibranschen kan göra sin verksamhet mer hållbar och därmed öppna helt nya affärsmöjligheter. Företagen inom kemiindustrin är också stark förkopplad med andra branscherna.

”Företagen tar klimatutmaningen på allvar, och man fick också på kort tid många företag inom kemiindustrin med för att utveckla handboken”, säger Rasmus Pinomaa, projektchef för Kemiindustrin rf:s Hiilineutraali kemia 2045.

”Engagemanget bland företag inom kemibranschen vittnar även om ett behov av ytterligare information och samarbete som överskrider värdekedjor. Här är handboken en bra början”, säger Marika Ollaranta, chef för Business Finlands program Bio and Circular Finland.

Affärsverksamhetens lönsamhet är en förutsättning för företagens klimatinvesteringar. Därför är hållbara affärsmodeller den hörnsten som hela koldioxidneutraliteten bygger på. Med hjälp av handboken kan företagen bedöma sin verksamhet och få konkret hjälp för att skapa nya affärsmodeller.

Ladda ner handboken avgiftsfritt på finska och engelska:

Handboken om hållbara och cirkulära affärsmodeller för företag inom kemiindustrin är en utredning som Kemiindustrin rf, Business Finland och Sitra har beställt och en guide för hållbar utveckling av företagens affärsverksamhet. Handboken har utvecklats tillsammans med tio finska företag inom kemiindustrin och arbetet genomfördes av Accenture. Vid utarbetandet av handboken har man utnyttjat kemiindustrins och Sitras arbete i hela Europa för att främja cirkulär ekonomi samt Sitras handbok om affärsmodeller för cirkulär ekonomi som är skräddarsydd för finländska företag inom tillverkningsindustrin.

Vad handlar det om?