uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Kemianteollisuuden yrityksille käsikirja kiertotalouteen siirtymiseen

Kiertotalouteen siirtyminen edellyttää uudenlaisia liiketoimintamalleja. Tänään julkaistu käsikirja tarjoaa kemian alan yrityksille työkaluja oman toimintansa arvioimiseen ja uuden liiketoiminnan kehittämiseen.

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Siirtyminen uudenlaiseen talousmalliin, jossa materiaaleja ja arvoa ei hukata eli kiertotalouteen, vaatii yrityksiä katsomaan koko liiketoimintaansa uusien lasien läpi. Tänään julkaistu käsikirja Kiertotalouden kestävät liiketoimintamallit kemianteollisuuden yrityksille on tehty käytännön työkaluksi ilmastonmuutoksen torjumiseen kunnianhimolla suhtautuville yrityksille. Käsikirja esittelee viisi liiketoimintamallia ja useita yritysesimerkkejä, joiden kautta yritykset voivat lähestyä hiilineutraalia kiertotaloutta. Se tarjoaa kemianteollisuuden yrityksille työkalun uusien kestävien liiketoimintamallien luomiseen.

”On hienoa, että teollisuus ottaa hiilineutraaliustavoitteen tosissaan, ja kuluttajat kyllä edellyttävätkin sitä. Tarvittavat kehitysloikat eivät kuitenkaan toteudu ilman riittäviä investointeja ja liiketoimintamallien muutosta. Kiertotalouden innovaatioille, jotka vievät tätä muutosta systemaattisesti eteenpäin, pitää tarjota työkaluja ja tukea erityisesti koronakriisin aikana ja jälkeen”, sanoo Sitran johtava asiantuntija Jyri Arponen. Hän on ollut mukana luomassa myös valmistavalle teollisuudelle suunnattua kiertotalouden käsikirjaa.

Kemianteollisuus tavoittelee toimialan hiilineutraaliutta vuoteen 2045 mennessä, ja alan tiekartta hiilineutraaliuteen valmistuu kesäkuussa. Monet kemian alan yritykset ovat myös asettaneet itselleen toimialan yhteistä tavoitetta kunnianhimoisemmat hiilineutraaliustavoitteet. Tammikuussa ala julkaisi selvityksen teknologioista päästöjen vähentämiseksi ja lokakuussa on valmistumassa selvitys siitä, millaisia osaajia kemianteollisuuden yritykset tarvitsevat hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.

Tuoreen käsikirjan kansiin on paketoitu olennainen tieto siitä, miten kemian alan yritys voi muuttaa toimintaansa kestävämmäksi ja avata täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kemianteollisuuden yritykset ovat myös vahvasti linkittyneet muihin toimialoihin.

”Yritykset ottavat ilmastohaasteen tosissaan, ja käsikirjan kehitykseen saatiinkin lyhyessä ajassa mukaan paljon kemianteollisuuden yrityksiä, sanoo Kemianteollisuus ry:n Hiilineutraali kemia 2045 -projektipäällikkö Rasmus Pinomaa.

”Kemian alan yritysten innokkuus lähteä mukaan kertoo paitsi yritysten sitoutuneisuudesta, myös tarpeesta lisätiedolle ja yhteistyölle yli arvoketjujen. Käsikirja on tähän hyvä alku”, sanoo Business Finlandin Bio and Circular Finland -ohjelman päällikkö Marika Ollaranta.

Kiertotalouden kestävät liiketoimintamallit muodostavat pohjan hiilineutraaliuden rakentamiselle yritystoiminnassa, sillä liiketoiminnan kannattavuus on edellytys yritysten ilmastoinvestoinneille. Uuden käsikirjan avulla yritykset voivat arvioida omaa toimintaansa ja saavat käytännönläheistä apua uusien liiketoimintamallien luomiseen.

Lataa käsikirja veloituksetta suomeksi tai englanniksi:

Kiertotalouden kestävät liiketoimintamallit kemianteollisuuden yrityksille -käsikirja on Kemianteollisuus ry:n, Business Finlandin ja Sitran teettämä opas yritysten liiketoiminnan kestävään kehittämiseen. Käsikirja on kehitetty yhdessä kymmenen kemianteollisuuden yrityksen kanssa ja sen on laatinut Accenture. Työssä on hyödynnetty kemianteollisuuden ja Sitran Euroopan laajuista työtä kiertotalouden edistämiseksi sekä Sitran yhdessä Teknologiateollisuus ry:n kanssa laatimaa kiertotalouden käsikirjaa valmistavan teollisuuden yrityksille.

Mistä on kyse?