nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

I Finland börjar man utbilda välfärdsanalytiker

Social- och hälsovårdsbranschen får snart nya experter, välfärdsanalytiker. Från och med nästa höst kan man få behörighet för uppgiften vid yrkeshögskolorna i Satakunta och Lappland. Välfärdsanalytikern känner till vårdarbetets praxis och kan dessutom analysera många slags data. Kombinationen ger utmärkta färdigheter att utveckla både det vardagliga vårdarbetet och social- och hälsovårdstjänsterna till exempel i välfärdsområden. Tyngdpunkterna i den nya utbildningen grundar sig på pilotutbildningen som planerats och koordinerats av Sitra.

Författarna

Taru Keltanen

Expert, Sitra

Tuula Tiihonen

Ledande Expert, Digital makt och demokrati

Publicerad

De första yrkesutbildade personerna inom social- och hälsovården som har behörighet som välfärdsanalytiker utexamineras som de ser ut nu 2023. Utbildningen pilottestades som ett samarbete mellan Sitra, Satakunta yrkeshögskola, Tammerfors universitet och tekniska universitetet i Tallinn 2017–2018.

”Redan lätt analyskompetens stöder märkbart identifieringen av kundbehovet och hjälper till att hitta rationaliseringsplatser i det splittrade servicesystemet för social- och hälsovården, vilket stärker både kundupplevelsen och tjänsternas kostnadseffektivitet. Detta var utbildningspilotens centrala lärdom”, berättar Tuula Tiihonen, ledande sakkunnig vid Sitra och dåvarande ansvarig för projektet. Tiihonen gläder sig över att utbildningen för välfärdsanalytiker har inletts och hoppas att utbildningsprogrammet sprider sig till andra delar av Finland.

Analytikerns befattningsbeskrivning blir i fortsättningen en viktig del av social- och hälsovårdsarbetets vardag, utveckling och ledning. Data har en allt viktigare ställning även inom hälso- och sjukvårdsorganisationerna.

”Välfärdsanalytikernas uppgift är att hjälpa den övriga personalen. Tiden och kompetensen hos personer som utför patientarbete räcker ofta inte till för en djupare granskning eller analys av verksamheten och det är inte heller ändamålsenligt”, betonar Tiihonen.

Analytikernas kompetens kan utnyttjas inte bara för att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna, utan också till exempel för att stöda individuell hälsoträning och förebygga sjukdomar.

”Även i de framtida välfärdsområden finns det säkert behov av analytiker när tjänster och verksamhetsmodeller planeras och granskningsperspektivet blir på landskapsnivå”, tror Tiihonen.

Satakunta och Lappland visar vägen – ansökan till utbildning inleds i mars 2022

Vid Satakunta yrkeshögskola har man kunnat studera välfärdsteknologi sedan 2002. Forskaröverlärare Sari Merilampi har varit en av primusmotorerna i planeringen och inledandet av utbildningen som inleds i år.

Enligt Merilampi finns det både ett stort behov av och ett stort intresse bland studerandena för utbildningen för välfärdsanalytiker. Finlands första välfärdsanalytiker, som genomfört Sitras pilotkurs, jobbar fortfarande vid Satasairaala, och hennes erfarenheter om den nya befattningen är goda.

”Välfärdsanalytiker behövs på olika håll i hälso- och sjukvårdssystemet. De producerar information som stöd för vårdteamets eller ledningens beslutsfattande. Dessutom sammanställer och analyserar de patientdata samt klientuppgifter för att utveckla servicehandledningen och kundupplevelsen. ”, beskriver Merilampi.

Ansökan till det nya utbildningsprogrammet börjar i mars. I den första ansökan erbjuder yrkeshögskolorna i Satakunta och Lappland sammanlagt cirka 80 studieplatser och utbildningen pågår mellan ett och två år, beroende på bakgrunden.

”Det utlovas en inspirerande, utmanande och intressant utbildning! Studierna hjälper till att uppfatta den branschöverskridande välfärdsteknologin, utvecklar digitala kunskaper och färdigheter liksom också förståelse för en mer omfattande användning och tolkning av data”, berättar Anu Elo, lektor och ansvarig för läroplanen för högre YH i välfärdsteknik kompetenschef vid Satakunta yrkeshögskola, samt Mari Kunnari vid Lapplands yrkeshögskola.

Upplysningar:

Tuula Tiihonen, ledande sakkunnig, Sitra, tuula.tiihonen@sitra.fi, tfn 040 610 9070

Sari Merilampi, ledande forskare, forskaröverlärare, SAMK, sari.merilampi@samk.fi, tfn 044 710 3171

Anu Elo, undervisningsansvarig, lektor, SAMK, anu.elo@samk.fi, tfn 044 710 3887

Marika Kunnari, kompetenschef, Lapplands yrkeshögskola, marika.kunnari@lapinamk.fi, tfn 040 630 8571

Vad handlar det om?