Terveyspalveluiden analytiikkakoulutus

Uusi koulutusohjelma tähtää terveystiedon käytön tehostamiseen terveyspalveluissa ja tulevaisuuden soten toimintamallien kehittämiseen

Mistä on kyse

Terveydenhuolto on erittäin tietointensiivinen ala. Tietoa kertyy jatkuvasti potilastietojärjestelmistä ja tieteellisestä tutkimuksesta, ja oikeiden päätösten tekeminen vaatii tuhansien tietopalojen yhdistämistä. Isojen tietomassojen eli Big Datan hyödyntämiseen tarvitaan kehittyneitä analytiikkaratkaisuja. Analytiikka ja kerätyn tiedon hyödyntäminen ovat terveydenhuollossa kuitenkin vasta lapsenkengissä. Analytiikan tulosten hyödyntäminen vaatii muutoksia toimintatapoihin, ihmisten toimenkuviin sekä palvelumalleihin.

Terveyspalvelujen analytiikkakoulutuksen tavoitteena on syventää analyyttistä ja teknologiaosaamista, jotta terveystietovarantoja saataisiin hyödynnettyä innovatiivisesti ja proaktiivisesti sote-palveluissa. Projektissa pyritään selvittämään, millaisia mahdollisuuksia tietoteknologia avaa sote-palveluissa, ja miten sen avulla voitaisiin vahvistaa muutos- ja projektijohtamisen osaamista. Samalla pyritään myös tutkimaan, miten tietoteknologian tuomien mahdollisuuksien avulla voitaisiin aktivoida ja osallistaa asiakas palvelujärjestelmässä.

Projekti toteutetaan yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK), Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikön (TTY) ja Tallinnan teknillisen yliopiston eHealth laboratorion kanssa (TTÜ). Katso kuvaukset SAMK:in ja Tallinnan teknillisen yliopiston koulutusohjelmista täältä ja täältä (englanniksi).

Mitä teemme

Projektissa suunnitellaan työn ohella suoritettava koulutuspaketti, joka tarjoaa analytiikan hyödyntämisessä vaadittavaa osaamista. Pilottikoulutuksen vaikuttavuutta terveyspalveluiden laatuun, toimintatapoihin sekä kustannuksiin testataan käytännön työjakson avulla.

Koulutettavina ovat sekä sote-alan ammattilaiset (esim. sairaanhoitajat) että terveydenhuollon alalla toimivat sihteerit (esim. osastosihteerit). Koulutuksen laajuus on 50 op, ja se sisältää mm. seuraavia opintokokonaisuuksia: Osallistaminen ja älykkäät hyvinvointipalvelut, Palvelumuotoilu ja muutosjohtaminen, Palveluohjaus ja Hyvinvointianalytiikka.

Missä mennään

Pilottiryhmän kouluttaminen aloitettiin syksyllä 2017, ja ryhmä työskentelee terveyspalveluissa tammi-elokuussa 2018. Tulokset julkaistaan loppuvuonna 2018. Koulutuksen lopullinen muoto tarkentuu projektin tulosten ja kokemusten perusteella. Lue lisää koulutuksesta: Sinustako hyvinvointivalmentaja?

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?