uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Uusi ammattiryhmä sote-alalle: Suomessa aletaan kouluttaa hyvinvointianalyytikoita

Sosiaali- ja terveysala saa pian uudenlaisia osaajia, hyvinvointianalyytikoita. Tehtävään voi pätevöityä ensi syksystä alkaen Satakunnan ja Lapin ammattikorkeakouluissa. Hyvinvointianalyytikko tuntee hoitotyön käytännöt ja osaa lisäksi analysoida monenlaista dataa. Yhdistelmä antaa erinomaiset valmiudet sekä arkisen hoitotyön että sote-palveluiden kehittämiseen esimerkiksi hyvinvointialueilla. Uuden koulutuksen painotukset perustuvat Sitran ideoimaan ja koordinoimaan koulutuspilottiin.

Kirjoittajat

Taru Keltanen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Tuula Tiihonen

Johtava asiantuntija, Demokratia ja osallisuus

Julkaistu

Ensimmäiset hyvinvointianalyytikon pätevyyden omaavat sote-ammattilaiset valmistuvat näillä näkymin vuonna 2023. Koulutusta pilotoitiin Sitran, Satakunnan ammattikorkeakoulun, Tampereen yliopiston ja Tallinnan teknillisen yliopiston yhteistyönä vuosina 2017–2018.

”Jo kevytkin analytiikkaosaaminen tukee huomattavasti asiakastarpeen tunnistamista ja auttaa löytämään järkeistämisen paikkoja sirpaleisesta sote-palvelujärjestelmästä, mikä on omiaan vahvistamaan paitsi asiakaskokemusta myös palveluiden kustannusvaikuttavuutta. Tämä oli koulutuspilotin keskeinen oppi”, kertoo projektista tuolloin Sitrassa vastannut johtava asiantuntija Tuula Tiihonen. Tiihonen iloitsee koulutuksen käynnistymisestä ja toivoo koulutusohjelman leviävän muuallekin Suomeen.

Analyytikon toimenkuva nivoutuu jatkossa tärkeäksi osaksi sote-työn arkea, kehittämistä ja johtamista. Tieto kun on yhä keskeisemmässä asemassa myös terveydenhuollon organisaatioissa.

”Hyvinvointianalyytikkojen tehtävänä on auttaa muuta henkilökuntaa. Potilastyötä tekevien henkilöiden aika ja osaaminen eivät useinkaan riitä toiminnan syvempään tarkasteluun tai analytiikkaan, eikä se ole myöskään tarkoituksenmukaista”, Tiihonen painottaa.

Analyytikkojen osaamista voidaan hyödyntää paitsi sote-palveluiden kehittämisessä myös vaikkapa yksilöllisen terveysvalmennuksen tukemisessa ja sairauksien ennaltaehkäisyssä.

”Myös tulevilla hyvinvointialueilla on varmasti tarvetta analyytikoille, kun palveluja ja toimintamalleja suunnitellaan ja tarkastelunäkökulma muuttuu maakuntatasoiseksi”, Tiihonen uskoo.

Satakunta ja Lappi näyttävät suuntaa – haku koulutukseen alkaa maaliskuussa 2022

Satakunnan ammattikorkeakoulussa on voinut opiskella hyvinvointiteknologiaa jo vuodesta 2002 lähtien. Tutkijayliopettaja Sari Merilampi  on ollut yksi priimusmoottoreista tänä vuonna alkavan koulutuksen suunnittelussa ja käynnistämisessä.

Merilammen mukaan hyvinvointianalyytikon koulutukselle on sekä suuri tarve että kiinnostusta opiskelijoiden keskuudessa.  Sitran pilottikurssin suorittanut, Suomen ensimmäinen hyvinvointianalyytikko työskentelee edelleen Satasairaalassa, ja kokemukset uudesta toimenkuvasta ovat varsin hyviä.

”Hyvinvointianalyytikkoja tarvitaan eri puolilla terveydenhuoltojärjestelmää. He tuottavat tietoa hoitotiimin tai johdon päätöksenteon tueksi. Lisäksi he koostavat ja analysoivat potilasdataa sekä asiakastietoa palveluohjauksen ja asiakaskokemuksen kehittämiseksi”, Merilampi kuvailee.

Haku uuteen koulutusohjelmaan alkaa maaliskuussa. Ensimmäisessä haussa Satakunnan ja Lapin ammattikorkeakouluissa on tarjolla yhteensä noin 80 opiskelupaikkaa. Koulutus kestää vuodesta kahteen taustasta riippuen.

”Luvassa on innostava, haastava ja mielenkiintoinen koulutus! Opinnot auttavat hahmottamaan monialaista hyvinvointiteknologiaa, kehittävät digitaalisia tietoja ja taitoja kuten myös ymmärrystä datan laajemmasta käytöstä ja tulkinnasta”, kertovat Satakunnan ammattikorkeakoulun Hyvinvointiteknologian YAMK-opetussuunnitelmasta vastaava lehtori Anu Elo ja osaamispäällikkö Mari Kunnari Lapin ammattikorkeakoulusta.

Lisätiedot:

Tuula Tiihonen, johtava asiantuntija, Sitra, tuula.tiihonen@sitra.fi, puh. 040 6109070

Sari Merilampi, johtava tutkija, tutkijayliopettaja, SAMK, sari.merilampi@samk.fi, puh. 044 7103171

Anu Elo, opetussuunnitelmavastaava, lehtori, SAMK, anu.elo@samk.fi, puh. 044 710 3887

Marika Kunnari, osaamispäällikkö, Lapin ammattikorkeakoulu,  marika.kunnari@lapinamk.fi, puh. 040 630 8571

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?