nyheter
Beräknad läsningstid 2 min

Inka Mero, Minna Kivimäki och Timo Jaatinen nya medlemmar i Sitras styrelse

Författare

Taru Keltanen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Tre nya medlemmar har utsetts till Sitras styrelse från och med början av nästa år. De nya medlemmarna är arbets- och näringsministeriets kanslichef Timo Jaatinen, kommunikationsministeriets kanslichef Minna Kivimäki och investerare samt grundare och VD för Voima Ventures, EM Inka Mero.

Till styrelsens ordförande valdes DI, pol. mag Jorma Ollila och till vice ordförande finansministeriets understatssekreterare Susanna Huovinen. President Tarja Halonen och PhD, rektor för Tammerfors universitet Keijo Hämäläinen fortsätter som medlemmar i styrelsen. Sitras förvaltningsråd bekräftade utnämningarna vid sitt möte den här veckan. Styrelsens mandatperiod är två år.  

”Sitra har en central roll i byggandet av morgondagens framgångsrika Finland. Det är viktigt att Sitras styrelse har gedigen erfarenhet och mångsidiga synpunkter på Finlands utveckling”, konstaterar ordföranden för Sitras förvaltningsråd, riksdagsledamot Mika Lintilä.

”De nya ledamöterna tillför Sitras redan starka styrelse djup kompetens inom innovation, näringsliv, digitalisering och investeringar. Deras erfarenhet kommer att vara mycket värdefull för Sitra”, säger Sitras översombudsman Atte Jääskeläinen.

Samtidigt fattade förvaltningsrådet beslut om styrelsens arvoden. Från och med januari 2024 får ordföranden 1 080 euro, vice ordföranden 910 euro och en medlem 730 euro i månadsarvode.  

Sitra förvaltas av förvaltningsrådet, styrelsen och överombudsmannen. Enligt Sitra-lagen (717/1990) bereder Sitras styrelse och lägger fram ärenden för beslut i förvaltningsrådet och svarar för den allmänna ledningen av fonden. Pengarna för Sitras verksamhet kommer från investeringsmarknaden. Sitra använder inte skattepengar från statsbudgeten.

Mer information om Sitras organisation och beslutsfattande hittar du här.

Vad handlar det om?