nyheter
Beräknad läsningstid 2 min

Konkurrensutsättningen av undervisnings­material om en hållbar vardag och cirkulär ekonomi pågår

Utbildningsstyrelsen och Sitra söker nya undervisningslösningar om en hållbar vardag och cirkulär ekonomi för lågstadieeleverna i Finland.

Författare

Publicerad

Sitra och Utbildningsstyrelsen letar efter nya undervisningslösningar för klass 3–6 i grundskolan via konkurrensutsättning. Under konkurrensutsättningen efterfrågas innovativt undervisningsmaterial som inspirerar barnen att leva mer hållbart och hjälper dem att förstå grundprinciperna för hållbar tillverkning och konsumtion. 

Konkurrensutsättningen är öppen i HILMA-kanalen för offentliga upphandlingar 12.10–12.11.2018. Därefter väljs de förslag som går vidare och de utvecklas och pilottestas i skolorna. Konkurrensutsättningen genomförs i form av ett innovationspartnerskap enligt upphandlingslagen. 

Enligt Finlands regerings klimatplan på medellång sikt ska medborgarna halvera sitt koldioxidavtryck före 2030. Skolorna och utbildningen kommer att ha en betydande roll i förverkligandet av detta mål. Syftet med undervisningsmaterialprojektet är att ge lågstadierna nya och innovativa sätt att undervisa om en hållbar vardag och cirkulär ekonomi. Lösningarna ska anpassas till den nuvarande läroplanen, främja fenomenbaserad inlärning och stöda lärarnas arbete. 

Med en hållbar vardag avses en vardag där man lever så ekologiskt som möjligt och dagligen gör miljövänliga val och gärningar. Med cirkulär ekonomi avses en ekonomisk modell där man inte ständigt producerar mer föremål, utan konsumtionen i stället för ägande grundar sig på användningen av tjänster: att dela, hyra och återvinna produkter. Materialen förstörs inte i slutändan, utan de blir hela tiden till nya produkter. 

Undervisningsmaterialet ska ge eleverna förståelse för en framtid där ett jordklot är tillräckligt för mänskligheten. Det är viktigt att materialet inspirerar och uppmuntrar just barn i målgruppens ålder att studera samt att undervisningen har nära anknytning till deras vardag. 

Den nya lösningen för undervisning om en hållbar vardag och cirkulär ekonomi för elever i klasserna 3–6 kan se ut hur som helst, till exempel ett digitalt spel, en webbplats, en metod eller något annat lämpligt undervisningsmaterial. Den vinnande lösningen genomförs först på finska och därefter åtminstone på svenska. 

Vad handlar det om?