uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Kestävän arjen ja kiertotalouden oppimateriaalikilpailutus on käynnissä

Opetushallitus ja Sitra etsivät uusia kestävän arjen ja kiertotalouden opetusratkaisuja Suomen alakoululaisille.

Kirjoittaja

Julkaistu

Sitra ja Opetushallitus etsivät uusia opetusratkaisuja peruskoulun 3.–6.-luokkalaisille kilpailutuksen kautta. Kilpailutuksessa haetaan innovatiivista oppimateriaalia, joka innostaa lapsia elämään kestävämmin ja auttaa heitä ymmärtämään kestävän valmistuksen ja kuluttamisen perusperiaatteet.

Kilpailutus on auki julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMA:ssa 12.10.–12.11.2018, jonka jälkeen jatkoon pääsevät ehdotukset valitaan, kehitetään ja pilotoidaan kouluissa. Kilpailutus toteutetaan hankintalain mukaisella innovaatiokumppanuudella.

Suomen hallituksen keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman mukaan kansalaisten pitää puolittaa hiilijalanjälkensä vuoteen 2030 mennessä. Kouluilla ja koulutuksella tulee olemaan merkittävä rooli tämän tavoitteen saavuttamisessa. Oppimateriaalihankkeen tavoitteena on luoda alakouluihin uusia ja innovatiivisia tapoja opettaa kestävää arkea ja kiertotaloutta. Ratkaisujen on sovittava nykyiseen opetussuunnitelmaan, tuettava ilmiöoppimista ja tuettava opettajien työtä.

Kestävällä arjella tarkoitetaan arkea, jossa eletään mahdollisimman ekologisesti ja tehdään päivittäin ympäristöystävällisiä valintoja ja tekoja. Kiertotaloudella tarkoitetaan talousmallia, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijaan palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrättämiseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita.

Oppimateriaalin tulee välittää oppilaille ymmärrys tulevaisuudesta, jossa yksi maapallo riittää ihmiskunnalle. On tärkeää, että materiaali innostaa ja kannustaa juuri kohderyhmän ikäisiä lapsia opiskelemaan ja tuo opetettavat asiat heidän arkeaan lähelle.

Kilpailutuksella haettava uudenlainen ratkaisu kestävän arjen ja kiertotalouden opettamiseen perusasteen 3.–6.-luokkalaisille voi olla mikä tahansa – esimerkiksi digitaalinen peli, nettisivusto, jokin menetelmä tai muu soveltuva oppimateriaali. Voittajaratkaisu tehdään ensiksi suomeksi, ja sen jälkeen ainakin ruotsiksi.

Mistä on kyse?