Siirry suoraan sisältöön

Kestävän arjen ja kiertotalouden oppimateriaali alakouluihin

Opetushallitus ja Sitra etsivät uusia kestävän arjen ja kiertotalouden opetusratkaisuja Suomen alakoululaisille.

MISTÄ ON KYSE?

Suomen hallituksen keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman mukaan kansalaisten pitää puolittaa hiilijalanjälkensä vuoteen 2030 mennessä. Koulut ja koulutus tulevat olemaan tässä tavoitteessa suuressa roolissa.

Tavoitteena on, että saisimme kehitettyä parhaan mahdollisen tavan innostaa ja opettaa 3.–6.-luokkalaisia koululaisia elämään kestävämmin ja ymmärtämään kestävän valmistuksen ja kuluttamisen perusperiaatteet sekä saada työkaluja tulevaan murrokseen.

Tässä hankkeessa tavoitteena on luoda alakouluihin uusia ja innovatiivisia tapoja opettaa kestävää arkea ja kiertotaloutta. Ratkaisujen on sovittava nykyiseen opetussuunnitelmaan, tuettava ilmiöoppimista ja tuettava opettajien työtä.

Mitä teemme?

Sitra ja Opetushallitus etsivät uusia ratkaisuja kilpailutuksen kautta. Kilpailutus toteutetaan hankintalain mukaisella innovaatiokumppanuudella, ja siinä haetaan ideoita, kuinka kestävää arkea ja kiertotaloutta voi opettaa alakouluissa.

Kilpailutukseen voivat osallistua yksittäiset tahot tai konsortiot, joissa on mukana ratkaisua kehittävä yritys tai yhteisö, opettajia sekä muita tarpeellisia sidosryhmiä.

Ensimmäisessä vaiheessa valitaan 3–5 ideaa jatkokehitykseen ja pilotointiin. Ratkaisuja pilotoidaan kouluissa ja niistä valitaan lopuksi 1–2 jatkokehitykseen. Jatkokehitettävää hanketta rahoitetaan, kunnes hanke on jalkautettu kouluihin.

Kuka on mukana?

Sitra rahoittaa ja tekee hanketta yhdessä Opetushallituksen kanssa.

Miten mukaan?

Kilpailutus on auki julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMA:ssa 12.10.–12.11.2018, jonka jälkeen jatkoon pääsevät ehdotukset valitaan, kehitetään ja pilotoidaan kouluissa.

Oppimateriaalikilpailutuksesta järjestettiin infotilaisuus 12.9.2018, johon kutsuttiin HILMA:ssa julkaistuun ennakkotietopyyntöön vastanneet ja kaikki muut asiasta kiinnostuneet.

Koulut ja opettajat, jotka ovat kiinnostuneita pilotoinnista, voivat ilmoittautua Opetushallituksen projektipäällikölle Anni-Elina Karvoselle (anni-elina.karvonen@oph.fi).

AJANKOHTAISTA

Pinnalla nyt.

OTA YHTEYTTÄ

Kysy, kerro, kommentoi!

Mistä on kyse?