Kestävän arjen ja kiertotalouden oppimateriaali alakouluihin

Opetushallitus ja Sitra etsivät uusia kestävän arjen ja kiertotalouden opetusratkaisuja Suomen alakoululaisille.

MISTÄ OLI KYSE?

Päättynyt hanke.

Suomen hallituksen keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman mukaan kansalaisten pitää puolittaa hiilijalanjälkensä vuoteen 2030 mennessä. Koulut ja koulutus tulevat olemaan tässä tavoitteessa suuressa roolissa.

Vuonna 2018-2019 toteutetun hankkeen tavoitteena oli, että saisimme kehitettyä parhaan mahdollisen tavan innostaa ja opettaa 3.–6.-luokkalaisia koululaisia elämään kestävämmin ja ymmärtämään kestävän valmistuksen ja kuluttamisen perusperiaatteet sekä saada työkaluja tulevaan murrokseen.

Etsimme alakouluihin uusia ja innovatiivisia tapoja opettaa kestävää arkea ja kiertotaloutta. Haettujen ratkaisujen piti sopia nykyiseen opetussuunnitelmaan, tukea ilmiöoppimista ja tukea opettajien työtä.

Mitä teimme?

Sitra ja Opetushallitus etsivät uusia ratkaisuja kilpailutuksen kautta. Kilpailutus toteutettiin hankintalain mukaisella innovaatiokumppanuudella, ja siinä haettiin ideoita, kuinka kestävää arkea ja kiertotaloutta voi opettaa alakouluissa.

Kilpailutukseen voivat osallistua yksittäiset tahot tai konsortiot, joissa oli mukana ratkaisua kehittävä yritys tai yhteisö, opettajia sekä muita tarpeellisia sidosryhmiä.

Ensimmäisessä vaiheessa valittiin 3–5 ideaa jatkokehitykseen ja pilotointiin. Ratkaisuja pilotoitiin kouluissa ja niistä valittiin lopuksi 1–2 jatkokehitykseen. Jatkokehitettävää hanketta rahoitetiin, kunnes hanke voitiin jalkautettaa kouluihin.

Kuka oli mukana?

Sitra rahoitti ja teki hanketta yhdessä Opetushallituksen kanssa. Oppimateriaalien toteuttajaksi valikoitui Lyfta.

Kierroksia! -oppimateriaali julkaistiin 24. tammikuuta 2020.

AJANKOHTAISTA

Pinnalla nyt.

OTA YHTEYTTÄ

Kysy, kerro, kommentoi!

Mistä on kyse?