Poiminnat
Arvioitu lukuaika 2 min

Ope hei, uusi kiertotalouden oppimateriaali on täällä!

Peruskoulun 3.-6.-luokkalaiset saavat tänään käyttöönsä uuden ja innostavan oppimateriaalin, joka kannustaa kestävän arjen tekoihin ja opettaa kiertotalouden ydinasioita.

Julkaistu

Kierroksia! -oppimateriaali on ensimmäinen kestävää arkea ja kiertotaloutta käsittelevä kattava ja opetussuunnitelman mukainen oppimateriaali 3.-6. -luokkalaisille. Oppimateriaalin avulla voi opettaa kestävää arkea ja kiertotaloutta vuosiluokittain etenevästi tai vaikkapa ilmiöviikolla niin, että hyödyntää materiaalista joitakin teemoja. Se soveltuu sekä itsenäiseen opiskeluun että yhdessä tekemiseen. Tuntisuunnitelmiin on merkitty, mille luokkatasolle tunti parhaiten sopii, mutta se on myös joustavasti käytettävissä ryhmän ja tilanteen mukaan.

Digitaalinen oppimateriaali koostuu neljästä mukaansa tempaavasta tarinamaailmasta ja siinä on yli 80 valmista oppituntia. Tarinoiden henkilöt on kerätty ympäri maailmaa ja jokainen heistä pyrkii omilla valinnoillaan elämään kestävämmin ja vaikuttamaan tulevaisuuteen positiivisesti. Tarinoiden kautta oppilaat pääsevät tutustumaan erilaisiin kulttuureihin, elämäntapoihin ja -tilanteisiin ja ymmärtävät, että olemme yhdessä ratkaisemassa ongelmaa ja kehittämässä uusia ideoita.

Oppimateriaalin keskeiset teemat ovat kiertotalous, oman hiilijalanjäljen vaikutus, ylikulutus, tuotteen elinkaari ja hyvä elämä. Monissa tuntisuunnitelmissa käsitellään useita näitä teemoja, joten materiaali tarjoaa opettajalle työkaluja sisällyttää aiheita oppitunneille uudella ja innostavalla tavalla.

”Kestävän arjen ja kiertotalouden opetus on kaikilla luokka- ja oppiasteilla erittäin tärkeää. Uusi oppimateriaali vastaa alakoululaisten ja erityisesti 3.-6. -luokkalaisten materiaalitarpeeseen”, kertoo johtava asiantuntija Sari Laine Sitrasta.

Oppimateriaalin ovat kehittäneet ja toteuttaneet Opetushallitus yhteistyössä Sitran ja Lyftan kanssa. Oppimateriaali lanseerataan opetus- ja kasvatusalan messuilla Educassa 24.-25. tammikuuta.

”Toivottavasti materiaali auttaa opettajia löytämään sopivaa sisältöä helposti ja inspiroi oppilaita tekemään arjessaan kestäviä valintoja ja tekoja”, sanoo Laine.

Mistä on kyse?