nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

Lär dig om beslutsfattandet i EU – den nya webbutbildningen innehåller ett omfattande infopaket om unionens lagstiftning

Känner du till vad man beslutar om i Bryssel och hur beslutsfattandet i Europeiska unionen fungerar? På vilket sätt kan finländarna påverka de beslut som fattas i EU? Med hjälp av Sitras nya webbutbildning lär du dig hur lagarna i EU kommer till och på vilket sätt du kan påverka frågor som man beslutar om i EU.

Författare

Camilla Aspivaara

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Upp till 80 procent av Finlands lagstiftning, beroende på sektor, har sitt ursprung i EU. Därför är det viktigt att finländarna känner till hur beslutsfattandet i EU fungerar och hur man kan påverka det.

Den nya webbutbildning (tills vidare bara på finska) som Sitra genomför förklarar steg för steg hur lagarna kommer till i EU, på vilket sätt Finland kan påverka dem och hur de blir en del av Finlands lagstiftning. Under kursen lär vi oss också hur vem som helst kan påverka de beslut som fattas i EU.

Sitras expert Anna Välimaa berättar att finländarna har utmärkta möjligheter att påverka beslutsfattandet i EU, men att det kräver att man känner till lagstiftningsprocessen.

”Det är svårt att påverka om du inte känner till hur besluten fattas. Det är A och O att man kan skapa sig en bild av hur lagarna i EU kommer till och vem som beslutar i EU-frågor”, konstaterar Välimaa.

Beslutsfattandet i EU kan uppfattas som avlägset och besluten kan kännas som att finländarna endast i liten omfattning kan påverka dem. I Finland finns en stark uppfattning om att EU i stor utsträckning betyder beslut vi måste anpassa oss till.

Välimaa påminner om att i verkligheten deltar Finland aktivt i att fatta gemensamma beslut tillsammans med de övriga EU-länderna och påverkar lagarnas innehåll.

Det är svårt för finländarna att på nationell nivå följa lagberedningar som rör EU

Enligt Sitras utredning är det svårt för finländarna att i Finland följa lagberedningar som rör EU.

På EU-nivå är medborgarnas möjligheter att delta och följa beslutsfattandet bättre. Lagstiftningens framskridande i EU kan följas i både kommissionens och parlamentets webbtjänster.

”Det krävs ändå mycket tid och ork att hitta information. Man måste söka information från olika källor och man kan inte följa beslutsfattandet på en enda plats.”

Sitras expert Henna Hiilamo betonar att kursen ger deltagarna bättre förutsättningar att följa med EU-frågor.

Under kursen får man till exempel följa resan för direktivet om utsläppshandel genom olika skeden: från planeringsskedet till en färdig nationell lag.

”Genom att följa med på direktivets resa får man en konkret uppfattning om hur lagstiftningen i EU görs och på vilket sätt medborgaren kan påverka i processens olika skeden”, tillägger Hiilamo.

Kursen, som har utarbetats inom Sitra, finns tillgänglig i HAUS digitala eOppiva-inlärningsmiljö. Materialet är öppet för alla och kräver ingen registrering.

Kursen har utarbetats som en del av Sitras projekt Beslutsfattandet förnyas, vars mål är att stärka den representativa demokratins förnyelseförmåga, beslutsfattandeprocessernas transparens och medborgarnas möjligheter att påverka.

Vad handlar det om?