uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Ota EU-päätöksenteko haltuun – uusi verkkokoulutus tarjoaa kattavan tietopaketin unionin lainsäädännöstä

Tiedätkö, mistä asioista Brysselissä päätetään ja miten päätöksenteko Euroopan unionissa toimii? Miten suomalaiset voivat vaikuttaa EU:ssa tehtäviin päätöksiin? Sitran uuden verkkokoulutuksen avulla opit, miten lait EU:ssa syntyvät ja miten voit vaikuttaa EU:ssa päätettäviin asioihin.

Kirjoittaja

Camilla Aspivaara

Viestinnän asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Jopa 80 prosenttia Suomen lainsäädännöstä, toimialasta riippuen, saa alkunsa EU:ssa. Siksi on tärkeää, että suomalaiset tietävät, miten päätöksenteko EU:ssa toimii ja miten siihen voi vaikuttaa. Seuraavat EU-vaalit järjestetään kesäkuun alussa, jolloin jäsenmaiden kansalaiset valitsevat edustajansa Euroopan parlamenttiin.

Sitran toteuttama uusi verkkokoulutus avaa askel askeleelta, miten lait syntyvät EU:ssa, miten Suomi voi niihin vaikuttaa ja miten ne tulevat osaksi Suomen lainsäädäntöä. Kurssilla opitaan myös, miten kuka tahansa voi vaikuttaa EU:ssa tehtäviin päätöksiin.

Sitran asiantuntija Anna Välimaa kertoo, että suomalaisilla on erinomaiset mahdollisuudet vaikuttaa EU-päätöksentekoon, mutta se vaatii lainsäädäntöprosessin tuntemista.

”Vaikuttaminen on vaikeaa, jos et tiedä, miten päätökset syntyvät. Kaiken A ja O on hahmottaa, kuinka lait EU:ssa syntyvät ja ketkä EU-asioista päättävät”, Välimaa sanoo.

EU-päätöksenteko voi näyttäytyä etäisenä ja päätökset tuntua sellaisilta, joihin suomalaisilla on vain vähän mahdollisuuksia vaikuttaa. Suomessa elää vahva mielikuva siitä, että EU tarkoittaa paljolti päätöksiä, joihin meidän tulee sopeutua.

Välimaa muistuttaa, että todellisuudessa Suomi on aktiivisesti mukana tekemässä yhteisiä päätöksiä muiden EU-maiden kanssa ja vaikuttamassa lakien sisältöön.

Suomalaisten on vaikea seurata EU:hun liittyvää lainvalmistelua kansallisella tasolla

Sitran selvityksen mukaan kansalaisten on vaikea seurata EU:hun liittyvää lainvalmistelua Suomessa.

EU-tasolla kansalaisten mahdollisuudet osallistua ja seurata päätöksentekoa ovat paremmat. Lainsäädännön etenemistä EU:ssa voi seurata sekä komission että parlamentin verkkopalvelujen avulla.

”Tietojen löytäminen vaatii silti paljon aikaa ja vaivaa. Tietoa pitää etsiä eri lähteistä, eikä päätöksentekoa voi seurata yhdestä paikasta.”

Sitran asiantuntija Henna Hiilamo korostaa, että kurssi antaa sen suorittajalle paremmat valmiudet seurata EU-asioita.

Kurssilla pääsee esimerkiksi seuraamaan päästökauppaan liittyvän direktiivin matkaa eri vaiheiden läpi: suunnitteluvaiheesta valmiiksi kansalliseksi laiksi asti.

”Direktiivin matkaa seuraamalla voi hahmottaa konkreettisesti, miten EU-lainsäädäntöä tehdään ja kuinka kansalainen voi vaikuttaa prosessin eri vaiheissa”, lisää Hiilamo.

Sitrassa kehitetty kurssi on saatavilla HAUSin digitaalisessa eOppiva-oppimisympäristössä. Materiaalit ovat kaikille avoimia eivätkä vaadi rekisteröitymistä.

Kurssi on laadittu osana Sitran Uudistuva päätöksenteko -projektia, jonka tavoitteena on vahvistaa edustuksellisen demokratian uudistumiskykyä, päätöksentekoprosessien läpinäkyvyyttä ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia.

Mistä on kyse?