nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

Ny kompetens uppstår allt oftare genom arbete i nätverk

En värld som förändras snabbt kräver ständigt ny kompetens av oss. Framtidens kompetens uppstår i ekosystem som bildas av människor och företag. Vi sammanställde resultaten och observationerna från arbetet inom projektet Kompetensens tid i en beskrivning av ett nytt kompetenssystem.

Författare

Publicerad

Vår verksamhetsmiljö förändras i allt snabbare takt. Samtidigt åldras och minskar befolkningen. Finlands framgång bygger emellertid på kompetens. Hur kan vi skapa möjligheter till livslångt lärande för alla?

”När vi långsiktigt tar hand om finländarnas förmåga att förnya sin kompetens, hjälper det oss att klara oss även i oförutsedda förändringar och skapa en hållbar framtid”, säger projektledare Helena Mustikainen.

”Behovet av att förnya kompetensen och tänkandet berör alla människor och riktas mot hela kompetenssystemet. Framtidens kompetens uppstår genom att människor, företag och andra organisationer samverkar.”

Projektet Kompetensens tid har under drygt tre år främjat uppkomsten av en övergripande politik för livslångt lärande i Finland. Resultaten från arbetet som utförts tillsammans med intressentgrupper sammanfattas i en beskrivning av ett nytt kompetenssystem. Den kan läsas i utredningen Tulevaisuuden osaaminen syntyy ekosysteemeissä (Framtidens kompetens uppstår i ekosystem).

Med ett nytt kompetenssystem avses helheten av lärande som sker i arbetet och på fritiden samt utbildningssystemet. Utredningen fokuserar på förutsättningarna för inlärning i arbetet och de fördelar som detta medför för samhället.

För att kontinuerlig förnyelse ska vara möjlig, gäller det att fästa vikt vid särskilt följande frågor:

  • utnyttja kompetensrelaterad information vid ledning
  • svara mot människors och företags verkliga behov
  • ett ekosystemliknande tillvägagångssätt
  • indikatorer för uppföljning av de totala effekterna

Utnyttja kompetensrelaterad information vid ledning

Kompetensrelaterad information är till exempel information om företagens kompetensbehov, individernas kompetens, utbildningsutbud och förändringar i verksamhetsmiljön. En högklassig, aktuell information bidrar till att rikta åtgärderna effektivare mot verkliga kompetensutvecklingsbehov.

Utnyttjande av både myndighetsdata och öppna data med hjälp av artificiell intelligens erbjuder många nya möjligheter att leda kompetensutveckling.

Verkliga behov ska styra finansiering och behov

I ett nytt kompetenssystem styrs allt utvecklingsarbete av människornas och företagens verkliga behov. Företagens perspektiv ska beaktas redan när projekten förbereds för att utvecklingsarbetet ska vara effektivt. Utvecklingen av sådana ekosystem som styrs av företagens behov bör finansieras. Livslångt lärande ska styras utifrån kundernas och intressentgruppernas behov.

Ett ekosystemliknande tillvägagångssätt

Ett öppet nätverk som utnyttjar olika aktörers kompetens mångsidigt producerar ny kompetens till allas förfogande. Ett ekosystemliknande tillvägagångssätt är en metod för företag, andra organisationer och människor att klara sig i en alltmer komplex värld som förändras snabbt. När de egna behoven och målen kan förenas med ekosystemets gemensamma behov och mål, blir också framgången mer hållbar.

Ett målinriktat samarbete med högklassig växelverkan gör mångsidig kompetens tillgänglig för alla och skapar på så sätt mervärde för alla parter.

Indikatorer för uppföljning av de totala effekterna

Det behövs indikatorer som förvaltningsområdena överenskommit tillsammans för att följa upp de totala effekterna av åtgärder som främjar livslångt lärande. Indikatorerna hjälper beslutsfattarna och andra aktörer att följa upp utvecklingsarbetets verkliga effekter och rikta in åtgärderna allt effektivare.

 

Bakom observationerna och slutsatserna inom projektet Kompetensens tid finns den gemensamma visionen hos 30 centrala aktörer inom arbetsliv, utbildning och den offentliga sektorn om ett Finland med livslångt lärande samt Sitras sju rekommendationer för att främja detta.

Beskrivningen av det nya kompetenssystemet baserar sig på Sitras samarbete med intressentgrupper och pilotprojekt på olika håll i Finland samt utredningar som framtidshuset tagit fram åren 2019–2021.

 

Vad handlar det om?