nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Sitra öppnar en finansieringsansökan för att påskynda delning av data som omfattar Europa

Sitra öppnar en finansieringsansökan för att samla in erfarenheter och lärdomar av att dela data mellan företag och mer omfattande delning. I ansökan är syftet att i praktiken undersöka den europeiska, på delning av data fokuserade Gaia-X-modellens verksamhet. Det kommer att finnas tre ansökningsomgångar. Ansökningstiden för den första omgången går ut 30.9.2022.

Författare

Johanna Kippo

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

För att data lättare ska kunna delas mellan företag, från en bransch till en annan eller från ett land till ett annat för att utveckla innovationer är det nödvändigt att utveckla pålitlig infrastruktur, spelregler, standarder och fungerande reglering för att dela data. Utmaningen är att aktörer som delar data måste kunna lite på varandra och på att människors, företags och organisationers rättigheter samtidigt skyddas.

Gaia-X är ett sameuropeiskt projekt vars mål är att skapa en tillförlitlig modell för datadelning som fungerar inom hela Europa. Sitra koordinerar Gaia-X-nätverkets arbete i Finland.

Gaia-X strävar efter att definiera gemensamma spelregler för att till exempel hantera digital identitet, skapa tillit och datautbyte. Det strävar också efter att bygga en europeisk molntjänstarkitektur som ligger i linje med dessa spelregler.

Jakt efter erfarenheter och lärdomar av att dela data

För att utvecklingsarbetet för Gaia-X ska kunna påskyndas i Finland öppnar Sitra en finansieringsansökan vars syfte är att samla in erfarenheter och lärdomar av att dela data mellan företag. Med hjälp av ansökan sammanställs också lärdomar för att utveckla affärsverksamhet med principerna för datadelning.

”Ansökan erbjuder företag och deras partner en möjlighet att testa och lära sig om datadelning och värdeskapande enligt principerna för rättvis dataekonomi”, säger projektledare Anssi Komulainen från Sitra. Komulainen leder Sitras projekt Gaia-X Finland.

”Vi letar efter partner för att undersöka vad datadelning och dess utveckling i enlighet med Gaia-X-modellen betyder i företagen. Samtidigt undersöker vi i vilka slags tillämpningsobjekt för datadelning som man kan ha nytta av Gaia-X-modellen”, säger Komulainen.

Det är meningen att dela upplevelserna och lärdomarna från pilotprojekten som finansieras, så att också andra kan dra nytta av resultaten.

Sammanslutningar som består av företag och andra aktörer, det vill säga konsortium, som vill dela data mellan flera företag kan delta i finansieringsansökan. Delningen av data ska gynna företaget eller företagens affärsverksamhet.

Ansökningstiden för den första omgången går ut 30.9.2022. Närmare instruktioner finns på ansökningssidan.

Sitra ordnar ett informationstillfälle om ansökningen den 5 september 2022.

Det europeiska Gaia-X-projektet, där Sitra är medlem, strävar efter att lösa utmaningarna inom Europas dataekonomiutveckling. Datadelning mellan olika aktörer och utnyttjande av tillhörande affärsmöjligheter håller på att ta sina första steg i Europa.

I projektets europeiska nätverk gör hundratals företag och andra aktörer tillsammans satsningar för att skapa spelregler för datadelning och kompatibla lösningar.

En bättre förståelse för tillämpningsobjekten för datadelning hjälper till att belysa värdet och fördelarna för företagen.

Vad handlar det om?