nyheter
Beräknad läsningstid 5 min

Sitra prisbelönade tre idéer, med hjälp av vilka människorna drar nytta av sin data

Sitras idétävling Datakollektiv prisbelönade tre idéer som på ett uppfinningsrikt och rättvist sätt underlättar vardagliga saker med hjälp av data. Vinnarna finns i Frankrike, Finland och Danmark.

Författare

Krista Takkinen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

I idétävlingen, som omfattade hela Europa, letade man efter de bästa idéerna för hur olika gemenskaper tillsammans kan utnyttja data för att stödja människors digitala rättigheter, lärande, aktörskap och delaktighet. 

Bland de idéer som deltog i tävlingen utsågs tre till jämställda vinnare. Valet av vinnare baserades på kriterier, med vilka man bedömde idéns inverkan på människornas delaktighet och aktörskap. I tävlingen bedömdes dessutom idéernas originalitet och genomförbarhet.

Den finländska vinnaridén är Karelska förbundets tanke att lägga ut det karelska kulturarvet på nätet. Med hjälp av data vill de skapa ett nätverk som skulle uppmuntra även unga att lära känna sitt kulturarv. Genom att dela olika data i datakollektivet om både personer och kultur stödjer man även identiteten för de människor som har karelska rötter.

Den andra vinnaren kommer från Danmark, där Danmarks kooperativa arbetsgivarorganisation Kooperationen och Roskilde universitet avsåg att grunda en gemensam plattform ägd av frilansare. På plattformen skulle de frilansare som tillhör datakollektivet kunna presentera sitt kunnande, sälja sitt arbete på ett mer demokratiskt sätt och styra hur data stödjer deras digitala arbete.

I den fransk-schweiziska vinnaridén delar man i privata chaufförers datakollektiv information om behovet av skjuts under de olympiska spelen i Paris. Chaufförerna strävar efter att skapa ett datakollektiv med andelslaget Maze och Personaldata.IO för att göra sitt arbete smidigare, eftersom plattformarna inte har gett dem tillräckligt med information om behovet av skjuts i staden i realtid. Med hjälp av datakollektivet kan chaufförerna till exempel optimera sin tillgänglighet oberoende av olika plattformar, vilket innebär att det är rättvist, enkelt och säkert att få skjuts.

Med hjälp av datakollektiv stärks människornas aktörskap

Som grund för idétävlingen beställde Sitra i slutet av år 2022 en förutredning om datakollektiv från data-analysföretaget Hestia.ai. I utredningen har man bland annat fastställt vad ett datakollektiv är, med vilka olika mål ett sådant kan grundas och med vilka verksamhetsprinciper ett datakollektiv kan fungera. Förutredningen kan avgiftsfritt beställas från Sitra genom att kontakta ledande experten Tiina Härkönen.

”Globala datajättar har bevisat hurudan makt det finns i data. Nu är det tid att tygla fördelarna med data till större nytta för samhället och individerna – därför ordnade vi idétävlingen och funderar på möjligheterna ett nytt slags samarbete mellan människor som byggs upp omkring data”, beskriver projektledaren Jukka Vahti.

Idétävlingen Datakollektiv pågick 28.4–14.9.2023. Vinnarna får inträdesbiljetter till konferensen MyData och deras rese- och övernattningskostnader ersätts. Dessutom fortsätter Sitra bedömningen av finansieringen och andra samarbetsmöjligheter tillsammans med vinnarna.

Idétävlingen Datakollektiv ingår i Sitras mer omfattande strävan efter att öka diskussionen om kopplingen mellan teknik och demokrati samt främja människornas möjligheter att delta och påverka.

Vad handlar det om?