nyheter
Beräknad läsningstid 2 min

Sitra samlar med hjälp av pilotprojekt in erfarenheter av att använda hälsoapplikationer inom vården

Hälsoapplikationer används redan som en del av den medicinska vården i flera länder. Sitra utreder med hjälp av sex pilotprojekt hur digitala vårdformer lämpar sig för till exempel vård av astma- och MS-patienter samt hur digitala vårdformer kan stödja patienter med sjukdomar i stöd- och rörelseorganen att motionera.

Författare

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Projekten testar nya digitala vårdformer och strävar efter att samla in mångsidig information om hur olika lösningar och handlingsmodeller lämpar sig för vårdarbetet och patienternas vardag. Projekten inleddes i juni 2022.

Av alla pilotprojekt som sökte finansiering blev sex valda:

  • Digital terapi för vuxenastma med applikationen Kamu
  • Egenvård för viktkontroll som en del av primärvården
  • Bättre funktionsförmåga för MS-patienter
  • Digital vård för cancerpatienter i hela vårdsystemet
  • Distansrehabilitering av sjukdomar i stöd- och rörelseorganen
  • Förbättrad blodtryckskontroll inom primärvården för patienter som använder blodförtunnande läkemedel.

Rekryteringen av patienter har inletts i alla pilotprojekt. En del av pilotprojekten är så långt framskridna att digitala terapier används som en del av patientarbetet. Pilotprojekten är avsedda att slutföras senast i maj 2023.

”Pilotprojekten ger oss värdefulla lärdomar som andra aktörer inom hälsovården senare kan dra nytta av när digitala terapier tas i bruk i allt större omfattning än idag. I bästa fall kan hälsoapplikationerna göra patienternas och vårdpersonalens vardag smidigare, förebygga sjukdomar och minska antalet vårdbesök”, säger experten Johannes Ahlqvist från Sitra.

Drygt 20 bra ansökningar lämnades in före ansökningstiden för finansiering löpte ut. Valet av projekt var svårt. I de projekt som valdes var projektets målgrupp, plan, indikatorer och fördelar för patienterna tydligt definierade. Även bland de projekt som inte blev valda fanns det utmärkta ansökningar. Dessa projekt motsvarade ändå inte den definition av digitala terapier som angetts i finansieringsansökan och fyllde därmed inte projektkriterierna.

Med digitala terapier (eng. digital therapeutics) avses digitala vårdformer, dvs. hälsoapplikationer som grundar sig på medicinsk evidens. De erbjuds direkt till patienter som stöd för vård och rehabilitering.

Mellanrapporter om pilotprojekten kommer att ges på hösten. Resultaten offentliggörs på sommaren 2023 efter att projekten har slutförts.
Projektet genomförs som en del av Sitras projekt Hälsodata 2030, som strävar efter att skapa lösningar, rättvisa spelregler och broar för gränsöverskridande nyttjande av hälsodata i Europa. Projektet stödjer utöver detta också utvecklingen av konkurrensförmågan inom hälsovårdsbranschen i Finland.

Vad handlar det om?