uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Sitra kerää kokeiluhankkeilla kokemuksia terveyssovellusten käytöstä osana hoitoa

Terveyssovelluksia hyödynnetään osana lääketieteellistä hoitoa jo useissa maissa. Sitra selvittää kuudella pilottihankkeella, kuinka digitaaliset hoitomuodot sopivat esimerkiksi astma- ja MS-potilaiden hoitoon sekä kuinka niillä tuetaan TULES-potilaiden liikkumista.

Kirjoittaja

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Kesäkuussa 2022 käynnistyneillä hankkeilla kokeillaan uusia digitaalisia hoitomuotoja ja pyritään saamaan monipuolista tietoa erilaisten ratkaisujen ja toimintamallien soveltuvuudesta hoitotyöhön ja potilaiden arkeen.

Mukaan valittiin rahoitushaulla kuusi hanketta:

  • Aikuisten astman digitaalinen terapia Kamu-sovelluksella
  • Painonhallinnan omahoito perusterveydenhuoltoon
  • Parempaa toimintakykyä MS-potilaille
  • Syöpäpotilaan digitaalinen hoito koko palvelujärjestelmään
  • Tuki- ja liikuntaelinsairauksien etäkuntoutus
  • Verenohennuslääkitystä käyttävien potilaiden hoitotasapainon parantaminen perusterveydenhuollossa

Potilaiden rekrytointi on aloitettu kaikissa piloteissa. Osa kokeiluista on edennyt jo pidemmälle ja digiterapia on otettu käyttöön potilastyössä. Pilottien on määrä päättyä viimeistään toukokuussa 2023.

”Piloteista saadaan arvokkaita oppeja, joita muut terveydenhuollon toimijat voivat hyödyntää myöhemmin, kun digitaalisia terapioita otetaan nykyistä laajemmin käyttöön. Parhaimmillaan terveyssovellukset sujuvoittavat potilaiden ja hoitohenkilökunnan arkea, ennaltaehkäisevät sairauksia ja vähentävät hoitokäyntejä”, sanoo asiantuntija Johannes Ahlqvist Sitrasta.

Rahoitushakuun tuli määräaikaan mennessä hyvää 20 hakemusta, joten valinnat eivät olleet helppoja. Mukaan valittujen hankkeiden kohderyhmä, suunnitelma, mittarit ja hyöty potilaille oli selkeästi määritelty. Rannalle jäi myös erinomaisia hankkeita, jotka eivät kuitenkaan sovi rahoitushaussa käytettyyn digiterapian määritelmään eivätkä siten kokeiluun.

Digitaalisilla terapioilla (engl. digital therapeutics) tarkoitetaan digitaalisia hoitomuotoja eli terveyssovelluksia, jotka perustuvat lääketieteelliseen näyttöön. Niitä tarjotaan suoraan potilaille tukemaan hoitoa ja kuntoutusta.
Väliaikatietoja pilottien kulusta on luvassa syksyllä ja tuloksia hankkeiden päätyttyä kesällä 2023.

Kokeiluhankkeet toteutetaan osana Sitran Terveysdata 2030 -projektia, jossa rakennetaan ratkaisuja, reiluja pelisääntöjä ja siltaa maiden rajat ylittävälle terveysdatan hyödyntämiselle Euroopassa sekä tuetaan Suomen terveysalan kilpailukyvyn kehitystä.

Mistä on kyse?