nyheter
Beräknad läsningstid 2 min

Sitra utlyser ett förfarande för ansökan om finansiering för utveckling av digitala terapier

Hälsoapplikationer används redan som en del av den medicinska vården i flera länder. Sitra utlyser ansökningsförfarandet, som är riktat till producenter av hälsotjänster, för att samla in erfarenheter av användningen av digitala terapier som en del av vårdarbetet. Ansökningstiden går ut 18.3.2022.

Författare

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Med digitala terapier (eng. digital therapeutics) avses digitala vårdformer, dvs. hälsoapplikationer som grundar sig på medicinsk evidens. De ges direkt till patienter som stöd för deras vård och rehabilitering.

Digitala terapier kan vara självständiga behandlingsformer för till exempel depression, eller användas tillsammans med läkemedelsbehandlingen vid cancer. Digitala terapier är inte sedvanliga välbefinnandeapplikationer utan behandlingar som har konstaterats ha medicinsk effekt och som används för att behandla eller förebygga sjukdomar och symtomkomplex.

”Tyskland är före alla andra i utvecklingen och visar gott exempel. I sitt färska arbetsdokument föreslår Sitra åtgärder för att digitala terapier ska kunna tas i användning i Finland”, berättar projektdirektör Markus Kalliola från Sitra.

För att ge fart åt utvecklingen i Finland öppnar Sitra ett förfarande för ansökan om finansiering. Målet är att erbjuda producenter och anordnare av hälsotjänster en konkret möjlighet att samla in erfarenheter och lärdomar av användningen av digitala terapier som en del av vårdarbetet.

”Vi söker samarbetspartner som introducerar nya digitala terapier för daglig användning inom hälso- och sjukvården med hjälp av genom pilotprojekt som vi finansierar. På det här sättet kan vi samla in lärdomar som också andra aktörer inom hälso- och sjukvården kan använda, vilket ger fart åt användningen av digitala terapier”, säger expert Johannes Ahlqvist från Sitra.

Ansökningstiden går ut 18.3.2022. Mer ingående information finns på ansökningssidan.

Sitras färska arbetsdokument Digitaaliset terapiat – Vaikuttavuutta uudistuviin terveyspalveluihin (sammanfattning på svenska och publikationen på finska) belyser användningen av hälsoapplikationer som en del av den medicinska vården i ett antal europeiska länder och ger rekommendationer för förnyelse av hälso- och sjukvården i Finland. Arbetsdokumentet har tidigare utkommit i en engelsk version som behandlar fem områden i Europa.

Vad handlar det om?