uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Sitra avaa digitaalisiin terapioihin liittyvän rahoitushaun terveyspalveluiden tuottajille

Terveyssovelluksia hyödynnetään osana lääketieteellistä hoitoa jo useissa maissa. Sitra avaa rahoitushaun, jonka tavoitteena on kerätä kokemuksia digitaalisten terapioiden hyödyntämisestä osana hoitotyötä. Hakuaika päättyy 18.3.2022.

Kirjoittaja

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Digitaalisilla terapioilla (engl. digital therapeutics) tarkoitetaan digitaalisia hoitomuotoja eli terveyssovelluksia, jotka perustuvat lääketieteelliseen näyttöön. Niitä tarjotaan suoraan potilaille tukemaan hoitoa ja kuntoutusta.

Digiterapiat voivat olla itsenäisiä hoitomuotoja esimerkiksi masennukseen tai toimia lääkehoidon rinnalla syövän hoidossa. Digitaaliset terapiat eivät ole tavanomaisia hyvinvointisovelluksia, vaan ne ovat lääketieteellisesti vaikuttaviksi osoitettuja hoitoja sairauksiin tai oireyhtymiin tai niiden ehkäisyyn.

”Saksa on kehityksessä muita edellä ja näyttää hyvää mallia. Sitra ehdottaa Suomelle toimia digitaalisten terapioiden käyttöönottoon tuoreessa työpaperissaan”, kertoo projektijohtaja Markus Kalliola Sitrasta.

Vauhdittaakseen kehitystä Suomessa Sitra avaa rahoitushaun, jonka tavoitteena on tarjota terveyspalveluiden tuottajille ja järjestäjille konkreettinen mahdollisuus kerätä kokemuksia ja oppeja digitaalisten terapioiden hyödyntämisestä osana hoitotyötä.

”Haemme yhteistyökumppaneita, jotka tuovat rahoittamiemme pilottien kautta uusia digitaalisia terapioita terveydenhuollon arkeen. Näin saamme koottua oppeja myös muille terveydenhuollon toimijoille ja vauhditettua digiterapioiden käyttöä”, sanoo asiantuntija Johannes Ahlqvist Sitrasta.

Hakuaika päättyy 18.3.2022. Tarkemmat tiedot löytyvät hakusivulta.

Sitran tuore työpaperi Digitaaliset terapiat – Vaikuttavuutta uudistuviin terveyspalveluihin valaisee terveyssovellusten käyttöä osana lääketieteellistä hoitoa muutamassa Euroopan maassa ja antaa suosituksia Suomen terveydenhuollon uudistamiseen. Työpaperista on aiemmin julkaistu englanninkielinen versio, jossa tarkastellaan viittä aluetta Euroopassa.

Mistä on kyse?