archived
Beräknad läsningstid 5 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Sitras resultatutvärdering: välfärdens farthållare och ekonomisk förändringsagent

Sitra har stärkt sin verksamhetsutvärdering med extern utvärdering. De senaste utvärderingsrapporterna handlar om Sitras val och arbete som välfärdsfrämjare och ekonomisk förändringsagent.

Författare

Heli Nissinen

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Sitras verksamhetsutvärdering har stärkts med extern utvärdering. Utvärderingen har genomförts under det gångna året av Owal Group Oy, 4Front Oy och VTT, som utsågs genom offentlig upphandling.

Utvärderarna konstaterar att Sitra har haft en viktig roll i strävan efter att förnya ekonomin och förändra välfärdstänkandet. Sitra får framför allt beröm för sitt arbete inom cirkulär ekonomi och samhällelig investering. Som utvecklingsobjekt lyfter utvärderarna fram direkta åtgärder som främjar den upplevda välfärden. Utvärderarna uppmuntrar Sitra att bli ännu öppnare med sina projektförberedelser och att börja lyssna ännu mer på intressenterna i sina val.

”Utvärderarna har identifierat viktiga faktorer för att Sitras påverkningsarbete ska lyckas”, kommenterar Sitras strategidirektör Paula Laine.

”Resultaten ökar våra insikter om Sitras arbete och lyfter fram viktiga utvecklingsområden som kräver långsiktigt arbete”, fortsätter Laine.

Ekonomisk förändringsagent och spelfördelare

Den ena utvärderingen handlar om Sitras resultatmål En förnybar och sammanhållen ekonomi (publikationen på finska). Utvärderingen genomfördes av 4Front Oy och VTT Oy.

Enligt utvärderingen har det skett en tydlig utveckling inom de undersökta ämnesområdena. Cirkulär ekonomi, försök och samhällelig investering är exempel på ämnen som finns på Sitras agenda och där det har skett en konkret förändring på olika samhällsnivåer. De är också innehållsområden där Finland har varit en av föregångarna på den internationella arenan.

Även om utvecklingen är ett resultat av många aktörers arbete visar utvärderingen att Sitra har haft en viktig roll i strävan efter att förnya ekonomin. Det verkar som att Sitra har lyckats identifiera lämpliga ”fönster” mot utvecklingen, där Sitra kan vara en betydelsefull förändringsagent.

Utvärderarna konstaterar att Sitras största mervärde skapas genom arbete med utbredda, tvärsektoriella och systematiska problem med ambitiösa mål – problem som det inte är realistiskt möjligt för andra aktörer att ägna sig åt. Utvärderingen visade att Sitra kan utvecklas genom att bli öppnare med sina förberedelser, vara mer förtrogen och sammankopplad med andra pågående verksamheter och lyssna mer på intressenter i sina val.

Fler åtgärder för att skynda på välfärden

Den senare utvärderingen handlar om Sitras resultatmål Helhetsgrepp på välfärden (publikationen på finska). Utvärderingen genomfördes av Owal Group Oy.

Utvärderarna konstaterar att Sitra har främjat en övergripande välfärd i synnerhet genom att skapa verksamhetsförutsättningar för andra aktörer. Sitra har varit en föregångare i strävan efter att förändra välfärdstänkandet.

Tänkesättet som grundar sig i den vitt utbredda välfärdsuppfattningen och de politiska åtgärdernas paradigm har dock inte förändrats nämnvärt enligt analysen. Forskningen har ökat, men i Finlands välfärdspolitik syns ingen utbredd förståelse för välfärdens förutsättningar. Den samhällspolitiska debatten om reformen av välfärdsstaten har varit starkt fokuserad på ekonomin.

Ämnet är fortfarande aktuellt och i utvärderingen rekommenderas direkta åtgärder som främjar den upplevda välfärden och den psykiska hälsan. Vi behöver väcka debatt om politiska eller andra åtgärder som är genomförbara och som samtidigt främjar den upplevda välfärden och den ekonomiska tillväxten på ett hållbart sätt.

Målet: en hållbar framtid för Finland

Sitras framtidsarbete tar sikte på ett Finland som är en framgångsrik föregångare inom hållbar välfärd. Med hållbar välfärd avser vi ett gott liv inom jordens begränsningar. Denna vision är viktig på Sitra och den är ledstjärnan för alla mål som vi arbetar mot.

Vår verksamhet styrs av visionen om Finland som en föregångare inom hållbar välfärd.

För att kunna leda och utveckla vårt påverkningsarbete är det viktigt att vi kontinuerligt utvärderar vår verksamhet: gör vi rätt saker, i rätt tid och på ett sätt som ger resultat? Mellan 2016 och 2019 utökar vi därför analysen av vår påverkan med extern utvärdering. Utgångspunkten för utvärderingen är Sitras gemensamma mål, som styr vårt arbete för en hållbar välfärd. Utvärderingarna har gett information om Sitras betydelse och om Sitras metoder för att främja förändringar i syfte att uppfylla de gemensamma målen.

Vad handlar det om?