nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Stöd från Sitra för det parlamentariska reformarbetet med kontinuerligt lärande

Den parlamentariska reformarbetsgruppen för kontinuerligt lärande som tillsattes av statsrådet 25.9.2019 har utsetts. Alla riksdagspartier är representerade, och Sitra har blivit inkallat att facilitera arbetet.

Publicerad

Undervisningsminister Li Andersson är ordförande för den parlamentariska reformarbetsgruppen för kontinuerligt lärande, medan arbetsminister Timo Harakka och forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen är vice ordförande. Reformgruppens arbete fortsätter till slutet av 2020. Reformen fokuserar på kompetensutvecklingen hos personer i arbetsför ålder.

Sitra stöder genom faciliterande arbete det parlamentariska reformarbetet med kontinuerligt lärande.  Målet för Sitras projekthelhet Kompetensens tid – Välfärd och konkurrenskraft genom livslångt lärande som inleddes i början av oktober 2018 är att stödja samhällsaktörer i Finland för att utveckla livslångt lärande. Den treåriga projekthelheten har som mål att ge fart åt politiken för livslångt lärande, där kunnandet studeras som en byggsten för välfärden och de resurser som läggs ned på livslångt lärande ses som investeringar i Finlands konkurrenskraft.

”Finland har ett stort behov av långsiktig utveckling av livslångt lärande som överskrider politiksektorer. Detta har också varit ett av Sitras centrala budskap. Det känns fint att vi nu kan stödja denna process i praktiken”, säger Helena Mustikainen, projektledare vid Sitra.

Sitra har gett en bakgrund åt reformen

I slutet av mars 2019 publicerade Sitra 30 organisationers experters och deras högsta lednings gemensamma ställningstagande till målen för livslångt lärande och om principerna för finansiering och centrala förändringsutmaningar i området. Enligt ställningstagandet behöver Finland en helhetsmässig politik för livslångt lärande och principer för finansiering som stödjer politiken, så att alla finländare ska kunna förnya sitt kunnande oavsett ålder och livssituation. Dessutom presenterar publikationen åtta förändringsutmaningar som kräver omfattande samhällelig diskussion och politiska riktlinjer så att det blir möjligt att göra verklighet av livslångt lärande.

Sitra har producerat information om helhetsbilden över livslångt lärande. I juni publicerades utredningen Millä ehdoilla? Kuinka elinikäistä oppimista säännellään? (På vilka villkor? Hur regleras livslångt lärande?), som Sitra beställt. Publikationen ökar insikterna om den juridiska infrastrukturen för livslångt lärande i Finland genom att studera lagstiftning som anknyter till livslångt lärande och formerna av stöd för inlärarens utkomst. På detta sätt kompletterar publikationen helhetsbilden över finansieringsströmmarna i rapporten Millä rahalla? (För vilka pengar?), som utgavs tidigare, med en lägesbild över ramarna och begränsningarna för utkomsten för vuxna inlärare. Utredningen visar att ledning av det livslånga lärandet som helhet kräver samordning av åtgärder och ett närmare samarbete inom olika förvaltningsområden.

Sitras projekthelhet Kompetensens tid fortsätter fortfarande att producera information och upprätthålla en situationsbild över verksamhetsmiljön bl.a. i fråga om befolkningsutvecklingen och digitaliseringens status och genom att fördjupa identifierade förändringsutmaningar. Även detta arbete stöder den parlamentariska reformen av kontinuerligt lärande. Kompetensens tid-teamets arbete fortsätter fram till den 30 september 2021.

 

Vad handlar det om?