julkaisut

Millä ehdoilla?

Kuinka elinikäistä oppimista säännellään?

Kirjoittajat

Pauli Rautiainen ja Oskari Korhonen

Julkaistu

Elinikäisen oppimisen tärkeydestä vallitsee suomalaisessa yhteiskunnassa vahva yhteinen näkemys. Syksyn 2018 ja alkuvuoden 2019 aikana kolmekymmentä yhteiskunnallista toimijaa muodosti Sitran fasilitoimassa työskentelyssä elinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan, tahtotilan toteutumista tukevat rahoituksen periaatteet ja muutoshaasteet. Nämä julkistettiin maaliskuussa 2019 Kohti elinikäistä oppimista -julkaisussa.

Syksyllä 2018 Sitra julkaisi Millä rahalla? -selvityksen, joka oli katsaus elinikäisen oppimisen rahoitusvirtoihin. Siinä kuvattiin myös oppijan toimeentulon rahavirrat menemättä eri tukimuo­tojen saamisen ehtoihin. Nyt tämä raportti tarkastelee tukimuotoja lainsäädännön näkökulmasta ja täydentää rahoitusvirtojen koontia tilannekuvalla aikuisikäisen oppijan toimeentulon puitteista ja rajoituksista.

Raportti auttaa ymmärtämään, miten oikeus yhteiskunnallisena järjestelmänä suhteutuu elinikäiseen oppimiseen. Se antaa eväitä keskusteluun, miten edellytyksiä tarkastella oppijan toimeentulon tukimuotoja osaamisen kehittämisen äärelle mahdollisimman hyvin kannustaviksi voidaan kehittää.

Toivomme, että tässä raportissa hahmottuvan elinikäisen oppimisen sääntelyn kokonaiskuvan avulla voimme rakentaa pohjaa yhteiselle keskustelulle siitä, miten lainsäädäntöympä­ristö nykyistä paremmin tunnistaisi elinikäisen oppimisen. Raportti avaa myös ymmärrystä siihen, miten perustuslaki määrittää mahdollisuuksia johtaa ylipäätään hallinnonalarajat ylittäviä ilmiöitä kokonaisvaltaisesti.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Millä ehdoilla?

Alaotsikko

Kuinka elinikäistä oppimista säännellään?

Tekijät

Pauli Rautiainen ja Oskari Korhonen

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2019

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

66 s.

ISBN (nid.)

978-952-347-116-0

ISBN (PDF)

978-952-347-117-7

ISSN (nid.)

1796-7104

ISSN (PDF)

1796-7112

Aihe

elinikäinen oppiminen, jatkuva oppiminen, osaaminen, osaamisen kehittäminen, koulutus, rahoitus, lainsäädäntö, tukimuodot, toimeentulo

Sarja

Sitran selvityksiä

Julkaisun numero

154

Mistä on kyse?