uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Sitrasta tukea jatkuvan oppimisen parlamentaariselle uudistustyölle

Valtioneuvosto asetti 25.9.2019 parlamentaarisen jatkuvan oppimisen uudistustyöryhmän. Edustettuina ovat kaikki eduskuntapuolueet, ja Sitra on kutsuttu fasilitoimaan työtä.

Julkaistu

Jatkuvan oppimisen parlamentaarisen uudistustyöryhmän puheenjohtajana toimii opetusministeri Li Andersson ja varapuheenjohtajina työministeri Timo Harakka ja tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen. Uudistusryhmän työ jatkuu vuoden 2020 loppuun. Uudistus painottuu työikäisten osaamiseen.

Sitra tukee fasilitoivalla työllä jatkuvan oppimisen parlamentaarista uudistustyötä.  Sitran lokakuun alussa 2018 käynnistyneen Osaamisen aika – Elinikäisestä oppimisesta kilpailukykyä ja hyvinvointia –projektikokonaisuuden tavoitteena on tukea yhteiskunnallisia toimijoita Suomessa elinikäisen oppimisen kehittämiseksi. Kolmivuotisen projektikokonaisuuden tavoitteena on vauhdittaa elinikäisen oppimisen politiikkaa, jossa osaamista tarkastellaan hyvinvoinnin rakennusaineena ja siihen käytetyt resurssit nähdään investointeina Suomen kilpailukykyyn.

”Suomessa on suuri tarve pitkäjänteiselle, politiikkalohkot ylittävälle elinikäisen oppimisen kehittämiselle. Tämä on ollut myös yksi Sitran keskeisistä viesteistä. Onkin hienoa, että pääsemme tukemaan tätä prosessia nyt käytännössä”, sanoo Sitran projektijohtaja Helena Mustikainen.

Sitra on taustoittanut uudistusta

Maaliskuun lopulla 2019 Sitra julkaisi 30 organisaation asiantuntijoiden ja niiden ylimmän johdon yhteisen näkemyksen elinikäisen oppimisen tahtotilasta, rahoituksen periaatteista ja keskeisistä muutoshaasteista. Kannanoton mukaan Suomi tarvitsee kokonaisvaltaisen elinikäisen oppimisen politiikan ja sitä tukevat rahoituksen periaatteet, jotta kaikki suomalaiset voivat uudistaa osaamistaan ikään ja elämäntilanteeseen katsomatta. Lisäksi julkaisu nimeää kahdeksan muutoshaastetta, joista tarvitaan laajaa yhteiskunnallista keskustelua ja poliittisia linjauksia, jotta elinikäinen oppiminen voi edetä kohti käytäntöä.

Sitra on tuottanut tietoa elinikäisen oppimisen kokonaiskuvasta. Kesäkuussa julkaistiin Sitran tilaama selvitys Millä ehdoilla? Kuinka elinikäistä oppimista säännellään? Julkaisu avaa ymmärrystä elinikäisen oppimisen oikeudelliseen infrastruktuuriin Suomessa tarkastelemalla elinikäiseen oppimiseen liittyvää lainsäädäntöä ja oppijan toimeentulon tukimuotoja. Näin julkaisu täydentää aiemman Millä rahalla? -raportin kokonaiskuvaa elinikäisen oppimisen rahoitusvirroista tilannekuvalla aikuisikäisen oppijan toimeentulon puitteista ja rajoituksista. Selvitys osoittaa, että elinikäisen oppimisen johtamiseen kokonaisuutena tarvitaan eri hallinnonalojen toimenpiteiden koordinointia ja yhteistyön tiivistämistä.

Sitran Osaamisen aika -projektikokonaisuus jatkaa edelleen tiedontuotantoa ja toimintaympäristön tilannekuvan ylläpitoa mm. väestökehitykseen ja digitalisaation tilaan liittyen ja syventämällä tunnistettuja muutoshaasteita. Myös tämä työ tukee jatkuvan oppimisen parlamentaarista uudistusta. Osaamisen aika -tiimin työ jatkuu 30.9.2021 saakka.

Mistä on kyse?