nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Tillväxt och välbefinnande genom hälsodata – fem rekommendationer till Finland

Digitalisering och effektiv användning av data ger möjligheter att effektivt förnya hälso- och sjukvården och öka affärsverksamheten. Sitra föreslår aktörerna i sektorn åtgärder genom vilka Finland kan ta platsen som vägvisare för utvecklingen.

Författare

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Finland är föregångare inom användning av hälsodata och digitalisering av hälso- och sjukvården, men nu finns risk för att vi blir på efterkälken i den allt hårdare internationella konkurrensen.

Sitra utredde konkurrenskraften hos den nationella hälsosektorns innovationsmiljö och möjligheterna att skapa tillväxt i hälsosektorn i Finland. På 2010-talet togs många bra initiativ för att utveckla verksamhetsmiljön och kompetensen. Särskilt tillväxtstrategin för hälsosektorn, som arbets- och näringsministeriet utgav år 2014, innehöll flera betydande åtgärder. Det är emellertid inte längre nog att vi bara genomför och följer upp dessa åtgärder; vi behöver också nya åtgärder för att säkerställa vår ställning som föregångare.

”Initiativen och investeringarna borde omvandlas till praktiska lösningar och affärsverksamhet mycket snabbare än i dag. Vi föreslår fem åtgärder med vilka Finland blir vägvisare som en ansvarsfull användare av hälsodata och skapare av ny affärsverksamhet”, säger ledande expert Minna Hendolin på Sitra.

Utredningen avslöjade flaskhalsar, till exempel det långsamma verkställandet och resursbristen. De måste åtgärdas hastigt. I anslutning till utredningen var det dessutom möjligt att definiera ett antal korrigerande åtgärder med vilka Finland kan ta platsen som global föregångare inom ansvarsfull användning av hälsodata och främjande av ny affärsverksamhet senast år 2030.

Strategin för välbefinnande och hälsa, som stärker digitaliseringens och dataekonomins roll, ska förnyas och dess genomförande effektiviseras. Sitras färska arbetspapper rekommenderar följande åtgärder:

  1. För hälsosektorn ska utarbetas en gemensam nationell vision, och projektägare för genomförandet av strategin ska utses.
  2. Lagstiftning som skapar möjligheter ska snabbt införas.
  3. Upphandlingsförfarandena ska förnyas.
  4. Ett program för utveckling av hälsosektorns finansieringsmiljö ska inledas.
  5. Informationssystemens gränssnitt ska göras kompatibla och deras informationssäkerhet ska säkerställas.

Sitra inleder diskussionen med arbetspapper på finska (Smidig och trygg användning av hälsodata – fem steg till en rättvis dataekonomi 2030), som bygger på expertintervjuer, och erbjuder verktyg för det följande utvecklingssprånget inom hälsosektorn.

Arbetspappret är avsett för aktörer och beslutsfattare inom hälsosektorn. Det har tagits fram som en del av Sitras projekt Hälsodata 2030, som bygger upp en människoorienterad och rättvis dataekonomi som baserar sig på en europeisk värdegrund.

Hälsodata diskuterades (på finska) i en onlineworkshop den 31 mars 2022 . Titta på inspelningen!

Vad handlar det om?