uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Terveysdatasta kasvua ja hyvinvointia – viisi suositusta Suomelle

Digitalisaatio ja datan tehokas hyödyntäminen tarjoavat keinoja terveydenhuollon vaikuttavaan uudistamiseen ja liiketoiminnan kasvuun. Sitra ehdottaa alan toimijoille toimenpiteitä, joilla Suomi nousee kehityksen suunnannäyttäjäksi.

Kirjoittaja

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Suomi on terveysdatan hyödyntämisen ja terveydenhuollon digitalisaation edelläkävijä, mutta nyt se uhkaa kuitenkin jäädä jälkeen alan kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa.

Sitra selvitti terveysalan innovaatioympäristön kilpailukykyä ja kasvun mahdollisuuksia Suomessa. 2010-luvulla on tehty paljon hyviä aloitteita toimintaympäristön ja osaamisen kehittämiseksi. Erityisesti työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2014 julkaisema terveysalan kasvustrategia sisälsi useita merkittäviä toimenpiteitä, mutta niiden toteuttaminen ja seuranta eivät enää riitä, vaan tarvitsemme uusia toimia edelläkävijyyden varmistamiseksi.

”Aloitteiden ja investointien tulisi päätyä käytännön ratkaisuiksi ja liiketoiminnaksi nykyistä paljon nopeammin. Ehdotamme viittä toimenpidettä, joilla Suomi nousee suunnannäyttäjäksi vastuullisena terveysdatan käyttäjänä ja uuden liiketoiminnan synnyttäjänä”, sanoo johtava asiantuntija Minna Hendolin Sitrasta.

Selvitys toi esiin pullonkaulat, kuten toimeenpanon hitauden ja resurssipulan, jotka tulee korjata ripeästi. Lisäksi voitiin osoittaa joukko korjaavia toimenpiteitä, jotka veisivät Suomea globaaliksi edelläkävijäksi terveysdatan vastuullisessa käytössä ja uuden liiketoiminnan edistämisessä vuoteen 2030 mennessä.

Digitalisaation ja datatalouden roolia vahvistava hyvinvointi- ja terveysalan strategia tulee uudistaa ja täytäntöönpanoa tehostaa. Sitran tuore työpaperi suosittaa seuraavia toimenpiteitä:

  1. Terveysalalle tulee laatia yhteinen kansallinen visio ja strategian toimeenpanon omistajuus tulee ottaa haltuun.
  2. Mahdollistava lainsäädäntö tulee saattaa ripeästi kuntoon.
  3. Hankintakäytännöt tulee uudistaa.
  4. Terveysalan rahoitusympäristön kehittämisohjelma tulee käynnistää.
  5. Tietojärjestelmien rajapinnat tulee rakentaa yhteensopiviksi ja varmistaa niiden tietoturva.

Sitra avaa keskustelun asiantuntijahaastatteluihin pohjautuvalla Terveysdatan sujuva ja turvallinen käyttö – viisi askelta kohti reilua datataloutta 2030 -työpaperillaan ja tarjoaa keinoja terveysalan seuraavaan kehitysloikkaan.

Terveysalan toimijoille ja päätöksentekijöille suunnattu työpaperi on tuotettu osana Sitran Terveysdata 2030 -projektia, jossa rakennetaan eurooppalaiseen arvopohjaan perustuvaa ihmislähtöistä ja reilua datataloutta.

Aiheesta keskusteltiin 31.3.2022 verkkotyöpajassa. – Katso tallenne.

Mistä on kyse?