nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

Vår textserie inbjuder till reflektioner om coronans effekter och möjligheter till val

Hurdana effekter har coronakrisen på längre sikt? I vår nya textserie lyfter vi också fram centrala frågor och möjligheter till val, som vi borde diskutera just nu.

Författare

Anna Solovjew-Wartiovaara

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Coronapandemin har fått oss att se med nya ögon på såväl globala verksamhetsmiljöer som små vardagliga rutiner. Krisen har skapat ett läge av osäkerhet och bristande kontinuitet, där framtidens utvecklingsriktningar är ovanligt öppna. Därför är det nu hög tid att fundera på möjliga framtider, det vill säga hurdan värld vi vill ha efter coronan.

I vår serie av texter om coronans effekter (på finska), som publiceras varje vecka under sommaren, funderar vi med hänsyn till megatrenderna på hurdana effekter coronan har på längre sikt, vilka spänningar som har stärkts, vad som har överraskat, vilka utvecklingsprocesser som skapar hopp och vad vi borde diskutera just nu.

”Sitra strävar inte efter att förklara hela världen. Genom vår textserie vill vi i stället lyfta fram frågor och observationer som kan vara till nytta när vi ska bygga något nytt och ta språnget mot framtiden”, säger Sitras överombudsman Jyrki Katainen.

Några av de viktigaste frågorna är bland annat följande: Kommer den ekologiska rekonstruktionen att få en knuff framåt? Vilka modeller för makt och användning av information vill vi stödja? Hur kan vi minska ojämlikheten och öka förtroendet? Hur kan vi förnya ekonomin på ett hållbart sätt? Och på vilka villkor vill vi dra nytta av teknologi?

Hopp och tillfällen att välja

Megatrenderna erbjuder ett verktyg för att gestalta världen efter coronan och identifiera möjligheter till val. Coronakrisen kan påskynda en del befintliga förändringar, men de utvecklingsprocesser som hör till megatrenderna har inte försvunnit någonstans. Coronakrisen kan också lyfta fram nya fenomen, och det är därför viktigt att vid sidan av megatrenderna även vara uppmärksam på de första svaga tecknen på en förändring.

Man kan hitta möjligheter till val genom att uppmärksamma spänningar mellan megatrenderna. Under coronatiden har i synnerhet spänningarna mellan centraliserat beslutsfattande och bred delaktighet, mellan skydd och förnyelseförmåga samt mellan infodemier (informationsepidemier) och värdesättande av vetenskap och forskning skärpts. Det är viktigt att identifiera spänningar och möjligheter att välja, eftersom grunden för världen efter coronan byggs nu.

”Förutom frågor och möjligheter till val är det viktigt att lyfta fram hoppet. Jag tycker att hoppet nu syns i exempelvis gemenskapen och omsorgen om andra, eller i det stärkta medborgarsamhället. Vi måste dock komma ihåg att vi inte har något hopp om att återgå till det gamla, men att vi genom våra val i dag kan bygga en grund för en bättre morgondag. Det är inte oväsentligt hur en app för spårning av coronasmittkedjor samlar in människors data eller hur de miljarder som riktas till ekonomisk stimulans används”, säger Katri Vataja, direktör för förutseende och strategi inom Sitra.

Sitras uppgift är att förutse framtida utvecklingsriktningar och sporra till förnyelse i samhället. Coronapandemin ger vårt framtidsarbete en ny dimension. Under de senaste månaderna har vi analyserat pandemins mer långsiktiga följder, deltagit i olika försök enligt snabb tidtabell och givit förslag på hur vi kan besegra krisen. Artikelserien är en del av detta arbete.

Textserien Coronans effekter:

Vad handlar det om?