nyheter
Beräknad läsningstid 2 min

Världen behöver standardisering och Sitra svarar på behovet

Det behövs innovationer i utvecklingen av nya tjänster och standardisering för att säkerställa deras kompatibilitet. Förstandardiseringsarbetet kring rättvis dataekonomi under ledning av Sitra har slutförts och fogats till IHAN-kravspecifikationerna.

Publicerad

Förstandardiseringsarbetet som hänför sig till rättvis dataekonomi under ledning av Sitra överläts via Finlands standardiseringsförbund till den europeiska standardiseringsorganisationen (CEN – European Committee for Standardization). Slutresultatet CEN Workshop Agreement (CWA) publiceras på våren på standardiseringsorganisationen CEN:s webbplats.

Förstandardiseringen begränsades till tre ämnen: hantering av identitet, samtycken och logguppgifter, eftersom de är av central vikt inom rättvisa dataekonomiska tjänster. Arbetet inom dessa ämnen begränsades till kravspecifikationerna.

Förstandardiseringsarbetet som utfördes under ett år är, som namnet säger, ett förarbete. Kravspecifikationerna i slutresultatet utgör inte slutet på arbetet utan inledningen på det. Arbetet som leddes av Sitra kan bli till en standard först sedan standardiseringsorganisationen har tagit med det i sitt officiella arbetsprogram och det har godkänts enligt organisationens regler.

Arbetet inleddes 2018 när Sitra kom överens med den europeiska standardiseringsorganisationen CEN om att inleda förstandardiseringsarbetet i syfte att stödja en rättvis dataekonomi och förbättra harmoniseringen av tjänsterna. Projektets projektplan publicerades på CEN:s webbplats och ett inledningsmöte som var öppet för alla ordnades i januari 2019.

”Resultatet av vårt arbete kan utnyttjas av företag, forskningsinstitut och universitet i deras egna projekt”, beskriver ledande expert Markus Kalliola vid Sitra arbetets betydelse. ”Särskilt EU-finansierade projekt drar nytta av dokumentet som publicerats av den europeiska standardiseringsorganisationen, eftersom de uppskattas i samband med utvärderingen av finansieringsansökningar.”

Resultatet av standardiseringsarbetet har redan utnyttjats i den nyaste versionen 2.5 av IHAN-kravspecifikationsdokumentet  (IHAN Blueprint, PDF på engelska).

”Ett tjugotal europeiska experter på rättvis dataekonomi deltog i arbetet. Vi vill tacka alla frivilliga som deltog i arbetet för samarbetet”, säger Markus Kalliola.

Resultatet av standardiseringsarbetet och kravspecifikationerna diskuterades vid evenemanget IHAN Tech Check 2020, som Sitra anordnade 22.1.2020. Titta på inspelningen och bekanta dig med materialet.

#IHAN

Vad handlar det om?