uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Maailma tarvitsee standardisointia ja Sitra vastaa huutoon

Innovaatioita tarvitaan uusien palveluiden kehittelyssä ja standardisointia niiden yhteensopivuuden varmistamiseksi. Sitran luotsaama reiluun datatalouteen liittyvä esistandardisointityö valmistui ja liitettiin osaksi IHAN-vaatimusmäärittelyjä.

Julkaistu

Sitran vetämä reiluun datatalouteen liittyvä esistandardisointityö luovutettiin Suomen Standardisoimisliiton kautta eurooppalaiselle standardointiorganisaatiolle (CEN – European Committee for Standardization). Lopputulos CEN Workshop Agreement (CWA) julkaistaan keväällä CEN-standardointiorganisaation verkkosivuilla.

Esistandardisointi rajattiin kolmeen aiheeseen: identiteetin, suostumusten ja lokitietojen hallintaan, koska ne ovat reilun datatalouden palveluissa keskeisiä. Näiden aiheiden sisällä työ rajattiin vaatimusmäärittelyihin.

Vuoden aikana tehty esistandardisointityö on nimensä mukaisesti esityötä. Lopputuloksen vaatimusmäärittelyt eivät ole työn loppu, vaan sen alku. Sitran luotsaamasta työstä voi syntyä standardi vasta, kun standardointiorganisaatio ottaa sen viralliseen työohjelmaansa ja se on hyväksytty organisaation sääntöjen mukaisesti.

Työ käynnistyi vuonna 2018, kun Sitra sopi eurooppalaisen CEN-standardointiorganisaation kanssa esistandardisointityön aloittamisesta reilun datatalouden tukemiseksi ja palveluiden yhteensopivuuden parantamiseksi. Hankkeen projektisuunnitelma julkaistiin CENin sivuilla ja kaikille avoin aloituskokous järjestettiin 2019 tammikuussa.

”Työmme tuloksia voivat hyödyntää yritykset, tutkimuslaitokset ja yliopistot omissa hankkeissaan”, kuvaa johtava asiantuntija Markus Kalliola Sitrasta työn merkitystä. ”Erityisesti EU-rahoitetut hankkeet hyötyvät eurooppalaisen standardointiorganisaation julkaisemasta dokumentista, sillä niitä arvostetaan rahoitushakemuksia arvioitaessa.”

Standardisointityön tuloksia on jo hyödynnetty Sitran IHAN-vaatimusmäärittelydokumentin (IHAN Blueprint, englanninkielinen, PDF) tuoreessa 2.5-versiossa.

”Työhön osallistui toistakymmentä eurooppalaista reilun datatalouden asiantuntijaa. Kiitämme kaikkia vapaaehtoisia työhön osallistuneita yhteistyöstä”, sanoo Markus Kalliola.

Standardisointityön tuloksista ja vaatimusmäärittelyistä keskusteltiin Sitran järjestämässä IHAN Tech Check 2020 -tilaisuudessa 22.1.2020. Katso tallenne ja tutustu aineistoihin.

#IHAN

Mistä on kyse?