archived
Beräknad läsningstid 4 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Vinnaren på Demokratiahack-evenemanget var en modell som underlättar organisationers verksamhet

På Demokratiahack-evenemanget under veckoslutet utvecklade 13 multiprofessionella team lösningar som stärker demokrati och deltagande. Som bästa idén belönades Minimum Viable Organization som gör det smidigare att starta och driva organisationer. Evenemanget visade att man även på en kort tid kan producera idéer med utmärkta förutsättningar att växa till koncept som utvecklar hela samhället.

Författare

Tatu Leinonen

Expert, Natur och ekonomi

Publicerad

Meddelande 8.5.2017

I synnerhet bland de yngre åldersgrupperna har tilliten till det demokratiska systemet och beslutsfattarna dalat redan en längre tid. Den 5 maj ordnade Sitra evenemanget Demokratiahack där 13 multiprofessionella team utvecklade lösningar för att uppdatera demokratins användargränssnitt och stärka delaktigheten. Deltagarna fokuserade på att bland annat göra det enklare att kontrollera hur beslutsfattare röstar, öka antalet påverkningsmöjligheter och förebygga utslagning.

I slutet av Hack-dagen belönades som bästa idén Minimum Viable Organization som gör det smidigare att starta och driva organisationer. Enligt teamet är det inte lockande att driva organisationer på grund av byråkratin. Målet med det användarvänliga verktyget är att hjälpa människor att arbeta tillsammans och göra det lättare att grunda medborgarrörelser.

”Med hjälp av denna lösningar är det lättare för människor att samarbeta och driva på saker de anser vara viktiga”, motiverade Jouni Backman, representant för juryn och seniorådgivare vid Sitra, valet av vinnaren.

Juryn bestod av Anita Lehikoinen (Utbildnings- och kulturministeriet), Pauliina Seppälä (Yhteismaa ry), Niklas Wilhelmsson (Justitieministeriet) och Jouni Backman (Sitra). Bedömningskriterierna var hur lätt det är att sprida lösningen, hur praktisk den är och dess potential för att främja demokrati.

På andra plats kom Partisipaattori-teamet med sin valmaskinslösning som jämför användarens svar med hur fullmäktigeledamöterna röstat. På detta vis ser användaren i vilken grad hans eller hennes svar motsvarar hur de olika partiernas fullmäktigeledamöter har röstat.

Tredje plats intogs avValassafari-teamet, vars idé är att införa en för människor gemensam värdegrund som ska beaktas vid beslutsfattande. Denna grund består av en datamassa som sammaställts genom att sammanföra information som medborgarna själva förvaltar från olika källor – till exempel deras svar på valmaskinernas frågor.

Olika former av delaktighet i fokus

Flera av de lösningar som utvecklades på Demokratiahack är avsedda att sänka tröskeln för att delta.

Det betonas ofta att en av kärnfrågorna angående demokratins framtid är människors erfarenhet av vad som är rättvist. Resultaten från Hack visar att det dessutom behövs flexiblare och snabbare sätt att delta som gör det möjligt att oftare påverka beslutsfattandet. Start up-kulturen inom affärsvärlden visar att människor vill arbeta och utveckla saker och inte vänta på att långsamma byråkratiska institutioner går med.

”Målet med Demokratiahack var att erbjuda en möjlighet att utveckla egna idéer i multiprofessionella team samt få till stånd nya praxis för att stärka demokrati och delaktighet”, berättar Hannu-Pekka Ikäheimo, expert vid Sitra.

Evenemanget började som praktiska försök om hur man kan bearbeta samhälleliga frågor på ett hackathon. År 2016 ordnade Sitra Perustulohack, där multiprofessionella team utvecklade idéer till stöd för utredningen av försöket med basinkomst.

Demokratiahack var en del av Framtidens lantdag, där en grupp på cirka 600 deltagare funderar kring demokratins framtid och den nya makten. Hack erbjöd även möjlighet att vidare kultivera de tankar som yttrats på Framtidens lantdag och utveckla dem till konkreta lösningsförslag.

Till evenemanget ansökte sammanlagt 137 personer, varav 62 valdes till Hack-dagen efter en förhandsgallring. I urvalet betonades novationsvärdet och genomförbarheten av de idéer som föreslogs i samband med ansökan. Teamen arbetade vid Sitra från morgon till kväll under Hack-dagen och sparrade mot tränare vid Open Knowledge Finland ry.

 

Demokratiahack-evenemanget var en del av Sitras och Demos Helsinkis visionärsarbete Nästa rond (Seuraava erä på finska), som siktar till att förnya den nordiska modellen inför den nästa eran inom välfärd.

Sitra publicerade under Finland100-demokrativeckorna i mars en promemoria om demokratins nuläge och framtid samt 12 lösningsförslag för att stärka demokrati. Promemorian finns här: Från svårigheter med demokratin mot framtidens delaktighet.

Vad handlar det om?