archived
Beräknad läsningstid 2 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Wanted: Berättelser om data och digitalisering

Data samlas på många ställen under dagen och många kan bli oroade när de delar ut data om dem själva. Sitra utreder digitaliseringens inverkan på vardagen och samlar berättelser med en öppen enkät. Berätta din egen berättelse och delta i undersökning.

Författare

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Vilken roll har digitaliseringen i din vardag nu och i framtiden? Vilka möjligheter och hot ser du att användningen av data medför?

”Vi samlar in berättelser om data och digitalisering med en enkät. Den information som enkäten ger är viktig för planeringen och utformningen av nya tjänster för medborgarna”, säger Jaana Sinipuro.

Berättelsen kan vara stor eller liten, kort eller lång. Små berättelser består av anekdoter, exempel och berättelser som återger minnen, erfarenheter och samtal i vardagen.

Berättelserna samlas in med enkätverktyget SenseMaker, som kombinerar metoder för kvalitativ forskning med egenskaper hos mer traditionella enkäter. SenseMaker har utvecklats i Cynefin-centret vid Bangors universitet i Wales och verktyget har använts i undersökningar av många olika slag runt om i världen.

”Varje berättelse är nyttig eftersom berättelser hjälper människor att förstå varandra. Berätta din berättelse för oss!” uppmuntrar Jaana Sinipuro.

Enkäten är öppen fram till den 31 mars 2018. Klicka här för att gå till enkäten (på finska)!

Undersökningen anknyter till projekt Digital hälsonav, som pågår just nu. Vi lägger ut ett sammandrag på Sitras webbplats senare i vår.

#isaacus

Vad handlar det om?