nyheter
Beräknad läsningstid 7 min

WCEF2024: Europa behöver snarast en cirkulär inre marknad för att trygga den ekonomiska säkerheten

Vid World Circular Economy Forum 2024 i Bryssel efterlystes ambitiös europeisk politik och genomförande av cirkulära ekonomin för att säkerställa ekonomiskt välstånd, även i låginkomstländer. EU tillkännagav inrättandet av ett nytt resurscentrum för cirkulär ekonomi för att påskynda den globala övergången till en cirkulär ekonomi. Nästa WCEF kommer att hållas i São Paulo i Brasilien i maj 2025.

Författarna

Samuli Laita

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Tuula Sjöstedt

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Beslutsfattare samlas vid Europeiska rådets möte på onsdagen för att hitta sätt att stärka EU:s konkurrenskraft och strategiska oberoende. De europeiska ledarna fick en brådskande uppmaning från World Circular Economy Forum (WCEF) 2024. Det tydliga budskapet från nästan 10 000 experter på cirkulär ekonomi från hela världen var att genomförandet av cirkulära ekonomin är avgörande för att säkra ekonomiskt välstånd och frigöra välbefinnande genom att minska överanvändningen av icke-förnybara naturresurser. Forumet, som ägde rum i Bryssel den 15-18 april 2024, betonade vikten av EU:s roll för att påskynda övergången till en cirkulär ekonomi globalt.

”Att utveckla EU:s inre marknad för att stödja cirkularitet skulle skapa nya affärsmöjligheter, arbetstillfällen och trygghet för alla européer. Detta skulle stärka EU:s strategiska oberoende och konkurrenskraft. Det skulle också sända en kraftfull signal om en förutsägbar investeringsmiljö”, säger Atte Jääskeläinen, överombudsman för Sitra, initiativtagaren till WCEF.

”Lösningarna för att upprätthålla livskvalitet och ekonomisk konkurrenskraft blir allt smalare och brantare, och det finns färre och mer brådskande alternativ på vår politiska meny än för årtionden sedan. Men med beslutsamma åtgärder och politiskt mod är en hållbar framtid fortfarande möjlig för alla genom att frikoppla tillväxten i resursanvändningen från människors välbefinnande”, säger Janez Potočnik, medordförande i den internationella resurspanelen (IRP).

”Att fortsätta benchmarka cirkularitet och mäta framsteg samt fastställa nya ’spelregler’ genom policy kommer att vara avgörande nästa steg för Europa. Dessutom kommer radikalt samarbete över hela världen att vara grundläggande för att driva omställningen i den hastighet och skala som krävs”, säger Ivonne Bojoh, VD för Circle Economy Foundation.

Den cirkulära ekonomin erbjuder stora ekonomiska möjligheter för Europa. Över hela kontinenten utvecklar företag, från startups till stora företag, innovativa lösningar som skapar nya företag och bekämpar förlusten av biologisk mångfald. Denna trend exemplifieras av en lista över Europas 30 ledande cirkulära lösningar för naturen, som publicerades av Sitra den 15 april. För att företag ska kunna skala upp sin verksamhet i hela Europa krävs dock lämplig reglering.

”Du behöver finansiering för att göra rätt investeringar och innovation, du behöver också policyer och ramverk som ger oss säkerhet om vad som kommer att hända”, sade Veerle Slenders vid evenemanget. Hon är Executive Vice-President för Recycling på Umicore, ett globalt företag inom materialteknik och återvinning.

WCEF2024 samlade mer än 1 500 föregångare inom cirkularitet i Bryssel, Belgien. Dessutom har evenemanget följts online av 8 500 personer runt om i världen. Antalet länder som representerades vid årets forum var 158.

EU tillkännagav nya initiativ för att påskynda den globala övergången till en cirkulär ekonomi

EU-kommissionen vill stödja den globala omställningen genom att inrätta ett nytt resurscentrum för den cirkulära ekonomin som ska vara i drift i slutet av 2024. Centrumet ska underlätta utbyten och partnerskap mellan EU och intressenter i tredjeländer för att främja införandet av sunda strategier och affärsmodeller för den cirkulära ekonomin i hela världen.

Europeiska kommissionen har utformat detta initiativ i samarbete med bland annat den finska innovationsfonden Sitra, det finska utrikesministeriet och den belgiska utvecklingsbyrån ENABEL. Centrumet kommer att stödjas av EU-kommissionen med ett engångsåtagande på 15 miljoner euro. Vid sidan av centret tillkännagav EU också ett femårigt initiativ ”SWITCH to Circular Economy in East and Southern Africa”. Med en finansiering på 40 miljoner euro kommer det att fokusera på att främja övergången till cirkulära ekonomier i regionerna.

”Det är möjligt att göra cirkularitet till nästa megatrend. Visionen bakom resurscentrumet för cirkulär ekonomi är att dela med sig av kunskap och bästa praxis inom politik och näringsliv till partnerländerna”, säger Jutta Urpilainen, EU-kommissionär med ansvar för internationella partnerskap.

WCEF2025 kommer att hållas i Brasilien

World Circular Economy Forum 2025 kommer att hållas i São Paulo, Brasilien, den 13-14 maj 2025.

Det blir första gången forumet besöker Latinamerika, där förhandlingarna om klimat och biologisk mångfald mellan 2024 och 2025 också kommer att äga rum, vilket ger en möjlighet att stärka det globala samarbetet och få företagen ombord för att bygga en framtid med cirkulär ekonomi.

WCEF2025 kommer att arrangeras gemensamt av industriförbundet i delstaten São Paulo (FIESP), den brasilianska myndigheten för handels- och investeringsfrämjande (Apex-Brasil), Brasiliens nationella industriförbund (CNI) och den finska innovationsfonden Sitra, som är initiativtagare till forumet.

Mediakit och pressbilder

Se vårt mediekit (på engelska) på WCEF2024:s mediesida för mer bakgrundsinformation om den cirkulära ekonomin och World Circular Economy Forum. Där hittar du också publicerade pressmeddelanden samt kontaktuppgifter till experter som du kan intervjua. Pressbilderna finns tillgängliga i Sitras materialbank.

Vad handlar det om?