uutiset
Arvioitu lukuaika 5 min

WCEF2024: Euroopan talouden turvaaminen tarvitsee kiertotalouden mukaiset sisämarkkinat

EU perustaa uuden kiertotalouden osaamiskeskuksen, jonka se on kehittänyt yhdessä Sitran kanssa. Huippukokoukseen kokoontuneet EU-päättäjät saivat tuoreeltaan kehotuksen jatkaa kunnianhimoista politiikkaa kiertotalouden juurruttamiseksi. Viesti tuli Maailman kiertotalousfoorumi WCEF2024:ään osallistuneilta kansainvälisiltä kiertotalouden edelläkävijöiltä. Seuraava WCEF järjestetään toukokuussa 2025 São Paulossa, Brasiliassa.

Kirjoittajat

Samuli Laita

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

EU-maiden poliittiset johtajat kokoontuvat parhaillaan huippukokoukseen etsimään keinoja, joilla vahvistetaan EU:n kilpailukykyä ja niin kutsuttua strategista autonomiaa. EU-johtajat saivat suomalaislähtöiseltä World Circular Economy Forum (WCEF) 2024 -konferenssilta vahvan evästyksen neuvotteluihin: Lähes 10 000 kiertotalousasiantuntijan selkeä viesti eri puolilta maailmaa oli, että kiertotalouden nopea käyttöönottaminen on erittäin tärkeää taloudellisen hyvinvoinnin turvaamiseksi ja uusiutumattomien luonnonvarojen ylikulutuksen suitsimiseksi. Brysselissä 15.–18. huhtikuuta 2024 järjestetyssä foorumissa korostettiin EU:n roolia siirtyä kiertotalouteen globaalisti.

”EU:n sisämarkkinoiden kehittäminen kiertotalouden mukaiseksi loisi turvallisuutta, töpaikkoja ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia eurooppalaisille. Tämä vahvistaisi EU:n strategista autonomiaa ja kilpailukykyä. Se antaisi myös yrityksille voimakkaan signaalin ennustettavasta investointiympäristöstä”, sanoo Sitran yliasiamies Atte Jääskeläinen.

YK:n kansainvälisen resurssipaneelin puheenjohtaja Janez Potočnik muistuttaa, että kiihtyvän globaalin kestävyyskriisin myötä se poliittisten keinojen valikoima, joilla voidaan turvata ihmisten elämänlaatu ja talouden elinvoima, kapenee vauhdilla. ”Valittavissamme on entistä vähemmän vaihtoehtoja kuin vuosikymmeniä sitten, ja ne ovat yhä kiireellisempiä. Kuitenkin kestävä tulevaisuus on edelleen mahdollista saavuttaa poliittisella rohkeudella ja päättäväisillä toimilla, kun ihmisten hyvinvointi ei enää perustu luonnonvarojen ylikulutukseen.”

Ratkaisevia seuraavia askeleita Euroopalle ovat uusien ’pelisääntöjen’ asettaminen poliittisilla päätöksillä sekä kiertotalouden mittaamisen jatkaminen. Lisäksi radikaali kansainvälinen yhteistyö on olennaisen tärkeää, jotta kiertotalouteen siirrytään riittävällä nopeudella ja riittävässä laajuudessa”, sanoo Ivonne Bojoh, hollantilaisen voittoa tavoittelemattoman Circle Economy -säätiön toimitusjohtaja.

Kiertotalous tarjoaa Euroopalle merkittäviä taloudellisia mahdollisuuksia. Yritykset startupeista suuryhtiöihin kehittävät innovatiivisia ratkaisuja, joilla luodaan uutta liiketoimintaa ja torjutaan luontokatoa. Näistä on esimerkkinä Sitran maanantaina julkaisema 30 eurooppalaisen edelläkävijäyrityksen listaus.

”Tarvitaan rahoitusta investointeihin ja innovaatioihin, mutta myös politiikkatoimia, jotka antavat meille varmuuden siitä, mitä tulee tapahtumaan”, totesi Veerle Slenders WCEF2024:ssä. Hän on varatoimitusjohtaja Umicoressa, joka on maailmanlaajuinen materiaaliteknologia- ja kierrätysyritys.

WCEF2024:ään Brysselissä osallistui yli 1500 kiertotalouden edelläkävijää. Lisäksi 8500 osallistujaa ympäri maailmaa seurasi tapahtumaa verkossa. Osallistujia oli kaikkiaan 158 maasta.

EU kehitti Sitran kanssa uuden kiertotalouskeskuksen

Euroopan komissio haluaa tukea maailmanlaajuista muutosta kiertotalouteen perustamalla uuden kiertotalouden osaamiskeskuksen, joka aloittaa toimintansa vuoden 2024 loppuun mennessä. Keskus helpottaa tiedonvaihtoa ja kumppanuuksia EU:n sekä kolmansien maiden välillä.

Euroopan komissio on suunnitellut keskusta Sitran sekä Suomen ulkoministeriön ja Belgian hallituksen kehitysyhteistyövirasto ENABELin kanssa. Komissio antaa keskukselle 15 miljoonan euron kertaluonteisen rahoituksen. Keskuksen perustamisen ohella komissio ilmoitti myös viisivuotisesta aloitteesta ”SWITCH to Circular Economy in East and Southern Africa”. Siinä keskitytään 40 miljoonan euron rahoituksella edistämään kiertotalouteen siirtymistä itäisessä ja eteläisessä Afrikassa.

”Kiertotaloudesta on mahdollista tehdä seuraava megatrendi. Kiertotalouden osaamiskeskuksen tavoitteena on jakaa poliittista ja liiketoiminnan osaamista sekä parhaita käytäntöjä kumppanimaiden kanssa”, toteaa kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen.

WCEF2025 järjestetään Brasiliassa toukokuussa 2025

World Circular Economy Forum 2025 järjestetään São Paulossa Brasiliassa 13.–14. toukokuuta 2025, ensimmäistä kertaa Etelä-Amerikassa. Maanosassa käydään myös vuosien 2024–2025 kansainväliset ilmasto- ja biodiversiteettineuvottelut. WCEF2025:ttä isännöivät yhdessä Sitran kanssa São Paulon osavaltion teollisuusliitto (FIESP), Brasilian kaupan ja investointien edistämisvirasto (Apex-Brasil) sekä Brasilian kansallinen teollisuusliitto (CNI).

Lehdistökuvat ja taustamateriaalit

Lisätietoja kiertotaloudesta ja World Circular Economy Forum -foorumista on WCEF2024:n mediasivulla. Sivulta löytyvät myös foorumin aiemmin julkaistut lehdistötiedotteet sekä linkkejä foorumin aikana tehtyihin julkistuksiin. Lehdistökuvat ovat saatavilla Sitran materiaalipankista.

Mistä on kyse?