uutiset
Arvioitu lukuaika 4 min

​​Sitran ehdotus tulevalle EU-komissiolle: Vihreän kehityksen ohjelmaa tulee jatkaa – vahvistaisi omavaraisuutta ja loisi uusia markkinoita​

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on ollut menestystarina, jota kannattaa jatkaa. Seuraavan komission tulisi tehdä luonnon arvo näkyväksi, nostaa luonto osaksi keskeisiä politiikkaohjelmia sekä vahvistaa siirtymää kiertotalouteen EU:n sisämarkkinoilla, esittää Sitran tuore muistio.

Kirjoittajat

Antti Lehtinen

Asiantuntija (pitkällä vapaalla), Viestintä ja yhteistyösuhteet

Antti Koistinen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Sitran uusi muistio ehdottaa, että seuraavan EU-komission tulee jatkaa ja päivittää Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa. Muistio (tiivistelmä suomeksi) hahmottelee EU-politiikan keskeiset osa-alueet, jotka ohjelman päivityksessä tulisi huomioida. 

Vuonna 2019 julkistettu vihreän kehityksen ohjelma (European Green Deal) on auttanut maanosaa vauhdittamaan vihreää siirtymää ja irtautumaan Venäjän fossiilienergiasta. Ripeille toimille onkin tarvetta, sillä ihmisen toiminta kuormittaa elollista ja elotonta luontoa yli sen kantokyvyn rajojen ja vaarantaa siten taloutemme ja hyvinvointimme pohjan. 
 
“Seuraavan komission työohjelmaa valmistellaan jo nyt Brysselissä. Tuoreille ja perustelluille aloitteille, jotka vievät vihreää siirtymää eteenpäin ja vahvistavat samalla EU:n kriisinkestävyyttä ja riippumattomuutta, on nyt todellakin kysyntää”, sanoo Sitran vanhempi neuvonantaja Ilkka Räsänen, toinen muistion kirjoittajista. 
 
Euroopan unioni voi vähentää luontoon kohdistuvia paineita esimerkiksi kehittämällä sisämarkkinoiden sääntelyä kiertotalouden Kiertotalous Talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita. Avaa termisivu Kiertotalous mukaiseksi ja uudistamalla yhteistä maatalouspolitiikkaa (CAP). Luonnon tilaa parantavat ja luontoa uusintavat ratkaisut luovat myös työtä ja hyvinvointia unionin alueelle. 
 
Käytännössä tämä onnistuu esimerkiksi niin, että EU-alueella otetaan käyttöön luonnon taloudellisen merkityksen näkyväksi tekevä kansantalouden tilinpidon laajennus, ekosysteemitilinpito. Luontohaittojen vähentämisen lisäksi EU:ssa tulisi myös hyödyntää laajasti ekologisia kompensaatioita. Niiden ideana on hyvittää esimerkiksi rakentamisen vuoksi aiheutunut luontohaitta jossain toisessa paikassa. Lisäksi EU:n maatalouspolitiikkaan tarvittaisiin kannusteita, jotka ylläpitävät ja vahvistavat luonnon tarjoamia palveluita, kuten hiilensidontaa, ravinteiden kiertoa, vesien hallintaa ja pölytystä. 

 “Suomen talous hyötyisi kiertotalouden mukaisista EU:n sisämarkkinoista. Nyt jo nähdään, että Suomi on houkutteleva paikka vihreän siirtymän investoinneille. Suomalaisilla yrityksillä on myös vahvaa kiertotalousosaamista, jota voidaan viedä maailmalle. EU:n kannattaisi nyt vauhdittaa lainsäädännöllä esimerkiksi kestävää tuotepolitiikka ja kriittisten mineraalien kiertotaloutta”, jatkaa Sitran johtava asiantuntija Eero Jalava

Keskustelu Euroopan suunnasta ja tulevan komission agendasta kannattaa aloittaa viimeistään nyt 

Seuraavat europarlamenttivaalit järjestetään kesäkuussa 2024. Uuden komission odotetaan aloittavan työnsä syksyn 2024 aikana. 
 
“Nyt on tärkeää, että Suomen tuleva hallitus ajaa EU:ssa kiertotalouden mukaisia sisämarkkinoita. Tämä luo markkinoita suomalaisille kiertotalousratkaisuille ja auttaa luontokadon torjunnassa. Luontokato Luontokato Ihmisen toiminnallaan aiheuttama luonnon monimuotoisuuden romahdus, joka on käynnissä kaikkialla maapallolla. Luontoa katoaa sata tai jopa tuhat kertaa nopeammin kuin koskaan ihmiskunnan historiassa. Käynnissä on maapallon historian kuudes sukupuuttoaalto. Avaa termisivu Luontokato on vakava taloudellinen kysymys, jonka ratkaisuun tarvitaan suojelun lisäksi markkinapohjaisia ratkaisuja”, sanoo Sitran yliasiamies ja aiemmin Euroopan komission varapuheenjohtajana toiminut Jyrki Katainen. 

Sitra suosittaakin, että Suomeen muodostettava hallitus ja keskeiset ministeriöt ottaisivat aktiivisen otteen Euroopan vihreän kehityksen ohjelman päivittämisessä – hyvissä ajoin ennen seuraavia eurovaaleja. 

”EU:n päätöksenteon asialistaan kannattaa vaikuttaa ennakkoon niin, että uudet avaukset ja ratkaisuehdotukset tuodaan julkiseen keskusteluun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Suomalaisten päättäjien, elinkeinoelämän, etujärjestöjen ja tutkimuslaitosten kannattaa rohkeasti osallistua tähän keskusteluun”, jatkaa Katainen. 

Sitra on käynnistänyt ja käynnistämässä useita hankkeita, joiden tavoitteena on tuottaa tietoa ja koota parhaita esimerkkejä seuraavan komission työn tueksi. Esimerkiksi tällä viikolla Helsingissä järjestettävässä Maailman kiertotalousfoorumissa WCEF:ssä avataan haku, jossa etsitään Euroopan kiinnostavimpia yrityksiä, jotka torjuvat luontokatoa kiertotalousratkaisujen avulla.

Lue lisää:

Sitra memorandum: Putting nature at the heart of the European Green Deal – Building blocks for the next European Commission (tiivistelmä suomeksi)

Mistä on kyse?