publikationer

Framtidsfrekvensen – Handbok för workshopledare

En workshopmetod för att skapa alternativa framtider

Författarna

Lilli Poussa

Expert, Förutse

Hannu-Pekka Ikäheimo

Projektledare, Nya sätt att påverka

Mikko Dufva

Ledande Expert, Förutse

Publicerad

Du håller i handboken Framtidsfrekvensen -metoden. Syftet med handboken är att ge dig praktiska kunskaper om hur du kan planera och genomföra en lyckad Framtidsfrekvensen-workshop.

Framtidsfrekvensen är en cirka tre timmar lång workshop som inte förutsätter tidigare kunskaper om förutsägelse. Workshoppen kan genomföras för olika stora grupper. Framtidsfrekvensen förmår deltagarna att reflektera över en framtid som är värd att föreställa sig och eftersträvas.

Metoden inspirerar till att tänka på framtiden ur nya perspektiv och utmanar även till att identifiera metoder för att arbeta för en önskvärd framtid.

Metoden har utvecklats av Sitra. En extern utvecklingsgrupp som består av olika experter samt många deltagare i pilotworkshoppar har gett värdefull feedback och kommentarer för utvecklingsarbetet. Metoden kan användas och tillämpas av vem som helst. Du kan bekanta dig närmare med tankarna bakom metoden med hjälp av publikationen Vaikuta tulevaisuuteen (på finska). Den finns på Sitras webbplats.

Framtidsfrekvensen kan tillämpas på och anpassas till olika gruppers behov. Om du vill kan du fördjupa metoden till exempel med granskning av megatrender eller svaga signaler, eller utvidga det gemensamma arbetet med andra metoder i Framtidsaktörens verktygslåda.

Vi hoppas att handboken är till hjälp om du vill bjuda in dina kollegor, chefer, anställda, studerande, aktivister i din organisation – vilken som helst grupp – till Framtidsfrekvensen för att skapa en bättre morgondag.

Det har kanske aldrig tidigare i människans historia varit lika viktigt som nu att föreställa sig en bättre morgondag. Tack för att du bjuder in människor för att diskutera framtiden.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Framtidsfrekvensen - Handbok för workshopledare

Undertitel

En workshopmetod för att skapa alternativa framtider

Författarna

Liisa Poussa, Jenna Lähdemäki-Pekkinen, Hannu-Pekka Ikäheimo, Mikko Dufva

Publiceringsplats

Helsinki

Publiceringsåret

2021

Utgivare

Sitra

Sidantal

40 s.

ISBN (PDF)

ISBN 978-952-347-290-7

Ämne

framtiden, handbok, workshop

Publikationsserie

Sitra utredningar

Publikations nummer

217

Vad handlar det om?