1. Skeittareita

  Vaikuttavuusinvestoiminen

  yhdistää yhteisen hyvän ja taloudellisen tuoton

 2. Polkupyöriä

  Vaikuttavuusinvestoiminen

  on keino lisätä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä yhteisten haasteiden ratkaisemiseksi. Ongelmien hoito on mahdollista nähdä investointina, johon voidaan saada myös yksityistä pääomaa.

 3. Rakennusmiehet voimistelevat

  Julkinen sektori

  maksaa vain saavutetuista, mitatuista tuloksista. 

 4. Opiskelijoita

  Sijoittajan näkökulmasta

  vaikuttavuusinvestoiminen asettuu perinteisen sijoittamisen ja lahjoittamisen välille.

Ajankohtaista

  1. Hae Sitran...

   Uutiset 0

   Etsimme yrityksiä ja elinkeinotoimintaa harjoittavia järjestöjä, jotka haluavat aikaansaada mitattavia yhteiskunnallisia vaikutuksia.

   3 viikkoa sitten
  2. Sijoittaisinko SIBiin?

   Artikkelit 0

   Tulosperusteisissa SIB-hankkeissa tavoitellaan tuottoa ja hyvinvointia. Mikä niissä kiinnostaa sijoittajia?

   Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Juuso Janhonen

Mitattua hyvinvointia ja taloudellista tuottoa

Vaikuttavuusinvestoiminen (engl. Impact Investing) on keino kanavoida yksityistä pääomaa hankkeisiin, joilla tavoitellaan myönteisiä ja mitattavia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Kansainvälisesti mallia on hyödynnetty esimerkiksi nuorisotyöttömyyden ja kodittomuuden vähentämisessä, lasten kouluvalmiuksien lisäämisessä sekä vankien tuomioiden ehkäisyssä.

Sitran tavoitteena on tuoda vaikuttavuusinvestoimisen toimintamalli Suomeen: rakentaa sitä varten tarvittavaa ekosysteemiä, tuoda yhteen eri sidosryhmät – julkinen sektori, palveluntuottajat ja sijoittajat – ja kokeilla mallin toimivuutta suomalaisessa yhteiskunnassa. Tehtävää hoitaa Vaikuttavuusinvestoiminen-avainalueen tiimi, joka aloitti työnsä toukokuussa 2014.

Yhteistyötä hyvinvoinnin lisäämiseksi

Suomessa julkinen ja yksityinen sektori toimivat monilta osin liian erillään toisistaan. Yhteistyölle on kuitenkin kasvava tarve: Yhteiskunnallisista ongelmista aiheutuvat taloudelliset ja sosiaaliset kustannukset jäävät suurelta osin julkisen talouden kannettaviksi, vaikka valtion ja kuntien kyky selviytyä niistä on merkittävästi heikentynyt. 

Samanaikaisesti yhä useammat sijoittajat haluavat sijoituksiltaan muutakin kuin tuottoa eli monilla yrityksillä, säätiöillä ja yksityisillä sijoittajilla on halu edistää ”yhteistä hyvää”. Lisäksi on yrityksiä ja muita toimijoita, joilla on aitoa halua ja innovatiivisia ratkaisuja hyvinvoinnin edistämiseen.

Vaikuttavuusinvestoiminen tuo edellä mainitut toimijat yhteen siten, että kaikki hyötyvät.

Esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyyden hoito voidaan nähdä yksityisellä sektorilla tai järjestökentässä haasteena ja investointikohteena. Jos työttömille tarjottu uudentyyppien tuki parantaa kohderyhmän työllisyyttä, siitä hyötyy taloudellisesti niin yksilö, yhteiskunta kuin sijoittajakin: työtön löytää tulonlähteen, kunnan verotulot kasvavat ja sosiaalimenot pienenevät ja sijoittaja saa investoinnilleen maltillisen tuoton.

Tuloksellisuus mahdollistaa tuoton

Sijoittajan näkökulmasta mahdollisia rahoitusinstrumentteja on useita lainoista oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin, mutta seuraava periaate pätee niihin kaikkiin: ensisijainen tavoite on vaikuttavuus eli investoinnille maksetaan tuottoa vain, jos ennalta asetetut tavoitteet saavutetaan. Tällaisessa toimintamallissa tavoitteiden asettaminen ja tuloksellisuuden todentaminen on ensisijaisen tärkeää.

Yksi vaikuttavuusinvestoimisen toteutusmuodoista on tulosperusteinen rahoitussopimus eli ns. Social Impact Bond (SIB). Siinä sijoittaja kantaa hankkeen taloudellisen riskin ja julkinen sektori maksaa vain tuloksista. Malli antaa julkiselle sektorille työkaluja kulujen kasvun hillintään ja mahdollistaa säästöjä. Sen avulla voidaan kanavoida varoja myös ehkäisevään toimintaan, johon liittyvät investoinnit ovat tavallisesti hyvin etupainotteisia suhteessa odotettavissa olevaan yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen hyötyyn.

Kokeilujen laajempi vaikuttavuus taas syntyy vuosien mittaan, kun kerätyt opit ja parhaat käytännöt jaetaan eteenpäin siten, että muutkin voivat hyötyä niistä. 

Tapahtumat

Ota yhteyttä


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Muualla verkossa FIM: Sijoittajilta 3,4 milj. euroa maahanmuuttajien työllistämiseen

FIM ja Epiqus ovat saaneet onnistuneesti päätökseen ensimmäisen rahoituskierroksen hankkeessa, joka tähtää tuhansien maahanmuuttajien työllistämiseen. Sitran lisäksi sijoittajia ova mm. SOK, Tradeka-Yhtiöt, Suomen Ortodoksinen Kirkko sekä yksityissijoittaja Tom Tukiainen.

2 viikkoa sitten sivustolta https:

Muualla verkossa HS: Lastensuojelusta tehdään sijoitustuote

Suomessa kehitetään mallia, jossa lastensuojeluun hankitaan rahaa yksityisiltä sijoittajilta. Kyse on riskisijoituksesta, jossa tuotoksi voi tulla sekä parempi elämä nuorelle ihmiselle että selvää rahaa sijoittajille. Kunta tai muu julkinen taho ehkäisee rahoilla syrjäytymistä, kertoo Helsingin Sanomat.

2 viikkoa sitten sivustolta www.hs.fi

Blogit SIB-sopimus auttaa kuntia uudistumaan

Kestävyysvaje on tätä nykyä yksi talouspolitiikan keskeisistä termeistä. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus (sote) liittyy siihen: tavoitteena on kutistaa vajetta kolmella miljardilla eurolla. Mitä muita työkaluja kunnilla on käytettävissään kestävyysvajeen pienentämiseksi? Tätä pohtivat Kuntaliiton Jari Vaine ja Sitran Sari Rautio .  Kuntien ja kuntayhtymien...

3 viikkoa sitten

Artikkelit Sijoittaisinko SIBiin?

Tulosperusteisissa SIB-hankkeissa tavoitellaan tuottoa ja hyvinvointia. Mikä niissä kiinnostaa sijoittajia?

Yksi kuukausi sitten kirjoittajalta Juuso Janhonen

Tapahtuma Lasten, nuorten ja perheiden SIB-rahasto: tilaisuus palveluntuottajille

Onko yritykselläsi tai järjestölläsi toimintamalli lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseen? Haluaisitko tuottaa palveluja hankkeessa , jossa resurssit suunnataan vaikuttavasti ja saavutettuja tuloksia mitataan? Tiedätkö miten hyvinvoinnin kehittymistä seurataan ja arvioidaan? Suomen ensimmäiset tulosperusteiset rahoitussopimukset eli SIBit etenevät...

Yksi kuukausi sitten

Blogit Vaikuttava uudenvuodenlupaus?

On tullut taas se aika vuodesta, kun kuntosaleilla on ruuhkaa. Urheiluvaatteet, sykemittarit, rahkat ja avokadot valtaavat ostoskassit: uusi vuosi ja uusi, terveempi minä. Kuulostaako tutulta? Varmasti, sillä ilmiö toistuu joka vuosi. Kaikkien muutos ei valitettavasti ole ollut kestävä. Moni ei tee täydellistä remonttia, vaan sisustaa uudelleen.  Esimerkki on valitettavan tuttu myös...

Yksi kuukausi sitten

Tapahtuma SIB-teematyöpaja palveluntuottajille: Ikäihmisten itsenäinen toimintakyky

Tulosperusteinen rahoitussopimus, tuttavallisemmin SIB (Social Impact Bond), on yksi vaikuttavuusinvestoimisen toteutusmuoto. Julkisen sektorin näkökulmasta SIB-mallin hyödyntäminen tarkoittaa tulosten ostamista suoritteista maksamisen sijasta. Kun julkinen sektori ostaa pääosin tuloksia, varmistaa se samalla, että veroeuroille saadaan paras mahdollinen vastine. Myös palveluntuottajat...

Yksi kuukausi sitten

Tapahtuma SIB-teematyöpaja: Ikäihmisten itsenäinen toimintakyky

Tulosperusteinen rahoitussopimus, tuttavallisemmin SIB (Social Impact Bond), on yksi vaikuttavuusinvestoimisen toteutusmuoto. Julkisen sektorin näkökulmasta SIB-mallin hyödyntäminen tarkoittaa tulosten ostamista suoritteista maksamisen sijasta. Kun julkinen sektori ostaa pääosin tuloksia, varmistaa se samalla, että veroeuroille saadaan paras mahdollinen vastine. Myös palveluntuottajat...

Yksi kuukausi sitten

Blogit Kolmas kerta toden sanoo

Syksyn Vaikuttavuuskiihdyttämöön osallistunut Intelles rakensi vaikuttavuuden osaksi hinnoittelumalliaan. Nyt ollaan ytimessä, bloggaa Heidi Humala.

2 kuukautta sitten kirjoittajalta Heidi Humala

Blogit Vaikuttavuus, miksi sillä on väliä?

Kun lapsi ja hänen perheensä tarvitsevat apua, on yhdentekevää, minkä niminen palvelu heitä auttaa, bloggaa SOS-Lapsikylän Kati Palsanen.

2 kuukautta sitten kirjoittajalta Kati Palsanen

Muualla verkossa HS: Voittoja hyvästä ja säästöstä

Sosiaalisen sijoittamisen – tai vaikuttavuussijoittamisen – idea on se, että yksityinen raha hoitaa omalla riskillään hankkeita, joilla pyritään pienentämään yhteiskunnan menoja, kirjoittaa Helsingin sanomien pääkirjoitustoimittaja Paavo Rautio.

3 kuukautta sitten sivustolta www.hs.fi

Tapahtuma Vauhtia vaikuttavuusinvestoi­miseen 3.0

- Visio ja miten siitä tehdään totta! Millainen olisi Suomi, jossa hyvinvointia luodaan vaikuttavasti ja tuloksellisesti? Millaisia tavoitteita kannattaa asettaa ja miten toiminnan tuloksellisuutta tulisi mitata? Miten voi sijoittajana edistää tärkeitä yhteisiä asioita? Vaikuttavuusinvestoiminen on pääoman tietoista suuntaamista toimintaan, joka saa aikaan sekä...

3 kuukautta sitten

Tapahtuma Slush Impact Day

Slush-viikon avaa maanantaina 28.11. järjestettävä Slush Impact Day, joka tuo yhteen vaikuttavan liiketoiminnan ja liiketoimintaympäristön tekijöitä, sijoittajia, rahoittajia ja päätöksentekijöitä. Iltapäivä alkaa eri kohderyhmille suunnatuilla rinnakkaisilla työpajoilla, jatkuu tämän jälkeen kaikille yhteisellä lavaohjelmalla ja päättyy verkottumistilaisuuteen. ...

3 kuukautta sitten

Julkaisut Vaikuttavuusinvestoimisen opas sijoittajille

Vaikuttavuusinvestoiminen yhdistää taloudellisen tuoton ja yhteiskunnallisen hyvän tavoittelun. Sijoittajan näkökulmasta tuotto-riski-tarkastelun rinnalle nousee kolmas ulottuvuus: vaikuttavuus. Sijoitusinstrumenteiksi soveltuvat niin lainat ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset kuin uudet tulokkaat, kuten tulosperusteinen rahoitussopimus (Social Impact Bond, SIB). Miten vaikuttavuutta...

Harri Männistö

Muualla verkossa HS Vieraskynä: Pitkän aikavälin hyötyjä tuodaan investointeihin

Tavoitteelliset investoinnit ehkäisevät ja ratkaisevat yhteiskunnallisia ongelmia. Niiden avulla rakennetaan sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävämpää Suomea, kirjoittavat STM:n ylijohtaja Veli-Mikko Niemi ja Sitran johtava asiantuntija Mika Pyykkö Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla.

4 kuukautta sitten sivustolta www.hs.fi

Tapahtuma SIB-teematyöpaja: Työllisyyden edistäminen

Tulosperusteinen rahoitussopimus, tuttavallisemmin SIB (Social Impact Bond), on yksi vaikuttavuusinvestoimisen toteutusmuoto. Julkisen sektorin näkökulmasta SIB-mallin hyödyntäminen tarkoittaa tulosten ostamista suoritteista maksamisen sijasta. Kun julkinen sektori ostaa pääosin tuloksia, varmistaa se samalla, että veroeuroille saadaan paras mahdollinen vastine. Myös palveluntuottajat...

4 kuukautta sitten

Tapahtuma SIB-teematyöpaja: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi

Tulosperusteinen rahoitussopimus, tuttavallisemmin SIB (Social Impact Bond), on yksi vaikuttavuusinvestoimisen toteutusmuoto. Julkisen sektorin näkökulmasta SIB-mallin hyödyntäminen tarkoittaa tulosten ostamista suoritteista maksamisen sijasta. Kun julkinen sektori ostaa pääosin tuloksia, varmistaa se samalla, että veroeuroille saadaan paras mahdollinen vastine. Myös palveluntuottajat...

4 kuukautta sitten

Muualla verkossa FIM Lounge: Vaikuttavuussijoittaminen - win-win-win

Yksityinen pääoma ryntää apuun hyvinvointivaltion rahoituskriisissä. Vaikuttavuussijoittaminen on rahoitusmalli, josta parhaimmillaan hyötyvät niin avun tarvitsijat, julkinen talous kuin sijoittajatkin, todetaan FIM Loungen jutussa.

4 kuukautta sitten sivustolta https:

Julkaisut Hyvinvoinnin vaikuttavuusketjut esiin!

Sijoittajilla, jotka haluavat sijoituskohteiltaan muutakin kuin tuottoa, on kohta edessään visaisia päätöksiä. Sijoittaako nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn, ikäihmisten itsellisen elämän tukemiseen vai maahanmuuttajien kotouttamiseen? Vaikuttavuusinvestoimisessa tavoitellaan taloudellisen tuoton lisäksi mitattavaa yhteiskunnallista hyötyä. Useimmiten investointi kohdistuu yrityksen...

Anna Tonteri, Heidi Humala, Riina Kopola

Tapahtuma Ensi-ilta Sitrassa: Social Impact Bond ja hankehallinnoijan rooli

Vaikuttavuusinvestoiminen ( engl. Impact Investing ) yhdistää taloudellisen tuoton ja yhteiskunnallisen hyödyn. Yksi sen toteutusmuodoista on tulosperusteinen rahoitussopimus eli Social Impact Bond (SIB) . Ideana on, että sijoittajat rahoittavat hyvinvointia edistävät palvelut ja kantavat niiden toteutukseen liittyvän taloudellisen riskin. Julkinen sektori maksaa vain tavoitteiden...

5 kuukautta sitten

2017 Sitra | käyttöehdot