Live
Tulevaisuuden datatalous on jo täällä  – keskustelutilaisuus uudesta datasäädöksestä   
Verkkotapahtuma

Tulevaisuuden datatalous on jo täällä  – keskustelutilaisuus uudesta datasäädöksestä   

Datasäädös on Euroopan komission viimeisin lainsäädäntöehdotus, jolla pyritään rakentamaan EU:n yhteiset datan sisämarkkinat. Säädösehdotus koskee kaikkea dataa ja sen tarkoitus on helpottaa dataan pääsyä ja datan jakamista. Mitä mahdollisuuksia se luo yhteiskunnan, pienten ja keskisuurten yritysten sekä kansalaisten näkökulmasta?

  • 10.05.2022 klo 16:00 - 17:30
  • Verkkotapahtuma

Helmikuussa 2020 hyväksytyn Euroopan datastrategian tavoitteena on tehdä EU:sta datavetoisten yhteiskuntien edelläkävijä. EU haluaa luoda datan sisämarkkinat, joilla data voi liikkua vapaasti eurooppalaisten arvojen mukaisesti varmistaen yhteiset säännöt sille, mitä dataa voidaan antaa käyttöön, kenelle ja mitä tarkoitusta varten.  Parempi datan hyödyntäminen luo uusia mahdollisuuksia datavetoiselle innovoinnille, talouskasvulle sekä pk-yrityksille. Datan hyötykäyttö luo myös mahdollisuuksia yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi ilmastonmuutoksen torjunnasta parempaan terveydenhoitoon.  

Datasäädöksellä, komission viimeisimmällä lainsäädäntöehdotuksella, on keskeinen rooli datastrategian tavoitteiden saavuttamisessa vuoteen 2030 mennessä. Ehdotus luo säännöt datan käytölle, suurimpien yritysten toiminnalle sekä datan jakamiselle kolmansille osapuolille. Mitä mahdollisuuksia lainsäädäntöehdotus tuo yhteiskunnan, pk-yritysten sekä eurooppalaisten näkökulmista tarkasteltuna?  

Pääjohtaja Roberto Viola pitää tilaisuuden keynote -puheenvuoron. Tilaisuudessa kuullaan myös Sitran ja asianajotoimisto Bird & Birdin yhteistyössä tuottaman regulaatioselvityksen tuloksia sekä arvioita datasäädöksen tuomista mahdollisuuksista kansalaisten ja yritysten näkökulmista. Tilaisuudessa kuullaan Data Sovereignity Now -verkoston edustajan Mariane ter Veenin, SMEunited Policy Director Luc Hendrickxin sekä Euroopan parlamentin jäsenten Miapetra Kumpula-Natrin ja Damian Boeselagerin kommentit.

Tilaisuus on englanninkielinen.

Tervetuloa!

OHJELMA


16:00
Tervetuloa
Meeri Toivanen, asiantuntija, Sitra
Avaussanat
Miapetra Kumpula-Natri, europarlamentaarikko
Keynote puheenvuoro
Roberto Viola, pääjohtaja, DG Connect, Euroopan komissio
Regulaatioselvityksen esittely
Francine Cunningham, Regulatory & Public Affairs Director, Bird & Bird Belgium
Mitä mahdollisuuksia datasäädös tuo eurooppalaisille, pienille ja keskisuurille yrityksille?
Mariane ter Veen, Data Sovereignty Now 
Luc Hendrickx, SMEUnited, Entrerprise Policy Director
Kommenttipuheenvuorot
Miapetra Kumpula-Natri, Europarlamentin jäsen
Damian Boeselager, Europarlamentin jäsen
Loppusanat
Laura Halenius, projektijohtaja, Sitra
17:30
Tilaisuus päättyy

Mistä on kyse?