Live
Avauksia innovaatiopolitiikkaan: yrittäjämäinen valtio
tapahtumat

Avauksia innovaatiopolitiikkaan: yrittäjämäinen valtio

Huippuekonomisti Mariana Mazzucato luennoi Suomessa kesäkuussa. Voit katsoa tallenteen tilaisuudesta täältä.

Globaalin finanssikriisin jälkeen suomalainen talouspoliittinen keskustelu on keskittynyt makrotason ongelmiin: työttömyyden kasvuun, valtiontalouden vajeisiin, kokonaiskysynnän elvyttämiseen ja hintakilpailukykyyn. Suomen elinkeinorakenteen uudistumiskyky on jäänyt keskustelussa liian vähälle huomiolle.

Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka ovat elinkeinorakenteen vahvistamisen ja uudistamisen kannalta keskeisessä asemassa. Talouskriisi ja elinkeinorakenteiden murros ovat johtaneet elinkeinopolitiikan paluuseen monessa teollisuusmaassa. Uusi ajattelu korostaa, että valtiolla tulee olla aktiivinen rooli uusien kasvualueiden kehittämisessä yhdessä yrityssektorin kanssa. Tällaista politiikkaa toteutetaan jo monissa EU-maissa, Yhdysvalloissa ja Itä-Aasiassa.

Sussexin yliopiston innovaatiotaloustieteen professori Mariana Mazzucato on uudenlaisen elinkeino- ja innovaatiopolitiikan johtavia tutkijoita maailmassa. Mazzucaton bestseller- kirja ”The Entrepreneurial State. Debunking Public vs. Private Sector Myths” (2013) on käännetty monille eri kielille ja hän toimii eri hallitusten neuvonantajana ympäri maailmaa. Kirjassaan Mazzucato osoitti, että Yhdysvalloissa liittovaltiolla on ollut keskeinen rooli toisen maailmansodan jälkeisten teknologisten läpimurtojen sekä niiden synnyttämän uuden liiketoiminnan luomisessa.  

Mazzucato luennoi Sitran, Tekesin ja Kalevi Sorsa -säätiön englanninkielisessä iltapäiväseminaarissa 28.6 otsikolla ”The Entrepreneurial State – a new framework for innovation policy”. Mazzucato on myös Michael Jacobsin kanssa toimittanut uuden kirjan “Rethinking Capitalism: Economics and Policy for Sustainable and Inclusive Growth”, jossa hahmotellaan innovatiivisempaa ja kestävämpää talousmallia (ilmestyy heinäkuussa 2016).

Ohjelma

14:00 – 14:05 Welcome/ Tervetuloa
 
14:05 – 14:35 The entrepreneurial state – a new framework for innovation policy
Professor Mariana Mazzucato, Sussex University
 
14:35 – 14:45 Finnish Comment
Professor Erkki Ormala, Aalto University
 
14:45 – 15:00 Questions and answers
 
15:00 – 15:10 Tarvitseeko suomalaista innovaatio- ja elinkeinopolitiikkaa uudistaa?
Johtava asiantuntija Timo Hämäläinen, Sitra

 
15:10 – 15:45   Keskustelu
Tutkija Antti Alaja, Kalevi Sorsa -säätiö
Johtava asiantuntija Timo Hämäläinen, Sitra
Professori Erkki Ormala, Aalto-yliopisto

Kehityspäällikkö Christopher Palmberg, Tekes

Tilaisuus aloittaa Sitran isännöimän tapahtumien sarjan, jossa nostetaan keskusteluun erilaisia tapoja tuottaa innovaatioita. Seuraavat tilaisuudet käsittelevät mm. kenttäkokeiden hyödyntämistä politiikkatyökaluna sekä haastekilpailua tapana ratkoa yhteiskunnallisia ongelmia. Sarja jatkuu syksyllä 2016.

Mistä on kyse?